Aktuality

Seminář Pohled za oponu aneb jak vzniká měnová politika 20.12.2023 v Brně

30.11.2023 9:45

Česká národní banka se pyšní tím, že je v oblasti měnové politiky jedna z nejtransparentnějších centrálních bank na světě. Zveřejňuje takřka všechny informace, které používá k tvorbě prognózy a rozhodnutí o úrokových sazbách. Zorientovat se ve všech těch informacích je ale pro většinu lidí, včetně ekonomů, extrémně obtížné.
Využijte proto unikátní příležitost nechat se krok po kroku provést procesem vzniku měnové politiky. Průvodcem vám bude člen bankovní rady České národní banky Jan Procházka. Vysvětlí, s jakými daty se pracuje a poodkryje, co se osmkrát ročně děje za zavřenými dveřmi chráněné zasedačky bankovní rady.
- Má ještě smysl dělit centrální bankéře na holubice a jestřáby?
- Je pro ČNB hrozbou euroizace české ekonomiky?
- Co může způsobit digitální euro?

Detaily
Seminář Ekonomické dopady 20 let členství ČR v EU 14.12.2023 v Českých Budějovicích

30.11.2023 9:30

Jak zhodnotit dopady dosavadního členství ČR v EU na českou ekonomiku a společnost? Je finanční hodnocení našeho členství totožné s jeho ekonomickými dopady? Jak ČR využila prostředky získané z rozpočtu EU? Lze definovat jejich optimální využití a jak vzdáleni jsme od optima? Kdy se ČR stane čistým přispěvatelem do rozpočtu EU?

Detaily
Seminář Agresivita centrálních bank: facelift pro 21. století 12.12.2023 v Ostravě

30.11.2023 9:11

Agresivita centrálních bank je jedním z evergreenů, tedy měnověpolitických témat, kterým se zabývají jak akademici, zejména tvůrci, tak i příjemci efektů měnové politiky. Zejména pro malé otevřené ekonomiky cílující inflaci, pro které může být měnový kurz z části exogenní, je nalezení optimální agresivity „velkým oříškem“. Situace se stala v průběhu 21. století postupně ještě složitější, neboť centrální banky začaly více využívat nástroje nekonvenční měnové politiky (mj. nárůsty bilancí CB), ale také bohatěji aplikovat nástroje makroobezřetnostní politiky (rezervy a limity úvěrových ukazatelů při poskytování hypotečních úvěrů). Hledání optimální míry agresivity je tedy v současnosti netriviálním úkolem, přičemž historické zkušenosti nelze mechanicky aplikovat. To vše s ohledem na politiku fiskální, jejíž význam se vlivem kovidové a energetické krize významně zvýšil.

Detaily
Seminář Quo vadis, česká ekonomiko? 18.10.2023 v Havířově

3.10.2023 20:46

Česká ekonomika prochází obdobím globálních výzev, na které musí reagovat, aby si zachovala svou konkurenceschopnost. Jedná se nejen o souběh událostí, které ovlivnily investiční a inovační aktivitu firem jako COVID-19, energetická krize, inflace a válka na Ukrajině, ale rovněž transformace automobilového průmyslu, který je klíčovým odvětvím české ekonomiky. Přechod k elektromobilitě a s tím související podpora strategických investic jako projekt gigafactory je pro zachování konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu, respektive české ekonomiky, klíčový.

Detaily