Experti do škol

Účelem projektu Experti do škol je seznámit studenty středních škol z projektu v České republice s aktuálním ekonomickým děním z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků. Cílem je přiblížit středoškolským studentům ekonomii v praxi a motivovat je ke studiu na vysokých školách s ekonomickým zaměřením. Projekt probíhá formou přednášek na středních školách, kdy střední školy vybírají ze seznamu témat, viz níže, a pomocí webového formuláře domlouvají přednášky s přednášejícím. Přednášky s diskusí jsou v délce 90 minut, pokud není u tématu uvedeno jinak. Po realizaci přednášky obě strany vyplní dotazník spokojenosti. Oficiálním partnerem projektu je Česká národní banka. Projekt je podporován Radou vědeckých společností ČR a Nadací CERGE-EI.

Emil Adámek

Ing. Emil Adámek, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se měnovou politikou

https://www.vs-prigo.cz/emil-adamek/

Témata přednášek
 • Máme zavést euro?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Máme zavést euro?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Co si myslíme o euru?
• Povede euro ke zdražování?
• Výhody a nevýhody zavedení eura
• Možné scénáře budoucího vývoje

Jiří Alina

Ing. Jiří Alina, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta

Ekonom zabývající se propojením dopravy s ekonomikou a ekonomií. Dále se zaměřuje aplikovanou mikro a makroekonomii.

Témata přednášek
 • (Při)měřené ceny pohonných hmot
 • Poptávka a nabídka jak je (ne)znáte
 • Inflace – chtěná a nechtěná
 • Základní makroekonomické ukazatelé – jak je chápat
 • Spojení dopravy s ekonomií a ekonomikou
Regiony
 • Jihočeský kraj

(Při)měřené ceny pohonných hmot

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Pohonné hmoty – trh, čerpací stanice, druhy PH
• Spotřební daň, DPH – tvorba ceny
• Faktory ovlivňující cenu PH

Martin Černek

PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D., MBA - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se podnikatelskou etikou a společenskou odpovědností firem

https://www.vs-prigo.cz/martin-cernek/

Témata přednášek
 • Obchodní (podnikatelská) etika
 • Společenská odpovědnost firem a organizací (CSR)
 • Společenský protokol (etiketa) v organizaci
 • Obchodní jednání a vyjednávání
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Obchodní (podnikatelská) etika

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• co je to etika a čím se zabývá?
• proč je etika důležitá a pro koho?
• jaký je vztah mezi etikou a podnikáním?
• co je to etický kodex?
• která rozhodnutí jsou správná a která spravedlivá?
• formy a typy neetického jednání v praxi

Společenská odpovědnost firem a organizací (CSR)

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• odpovědnost jako společenský problém
• co to znamená, že je firma společensky odpovědná?
• koncept společenské odpovědnosti
• …a komu tím prospějete?

Společenský protokol (etiketa) v organizaci

Osnova:
- základní pravidla společenského chování
- diplomatický protokol
- společenské akce
- etiketa v komunikaci
- etiketa v podnikání
- ve společnosti si nejsme rovni!

Obchodní jednání a vyjednávání

Osnova přednášky:
obchodní komunikace
metody, techniky, taktiky a přístupy
fáze vyjednávání
přesvědčování a argumentace
interkulturní jednání

Radim Chvaja

Mgr. Radim Chvaja - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Výzkumník zabývající se experimenty ve společenských vědách

https://www.vs-prigo.cz/radim-chvaja/

Témata přednášek
 • Experimenty v ekonomii a sociální vědě.
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Experimenty v ekonomii a sociální vědě.

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Problém korelace a kauzality
• Jak jej překonat?
• Experimenty ve vědě
• Experimenty v sociální vědě
• Příklady zajímavých experimentálních studií

Jiří Dušek

doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D. - Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú.

Ekonom zaměřený na problematiku sociálně ekonomického rozvoje regionů a měst. Přednáší i online přes MS Teams.

Témata přednášek
 • Aktuální problémy a výzvy Evropské unie
 • Česká republika a přijetí Eura
 • Dluhová krize v eurozóně
 • Ekonomie jako věda, pojmy, systémy
 • Ekonomika Evropské unie
 • EU a mezinárodní organizace
 • Euro a Evropská měnová unie
 • Fiskální politika
 • Korupce
 • Makroekonomické ukazatele
 • Měnová politika
 • Peníze a jejich funkce
 • Regionální a strukturální politika EU
 • Role státu v tržní ekonomice (státní rozpočet, daňový systém, hospodářský cyklus)
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Kraj Vysočina
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj

Aktuální problémy a výzvy Evropské unie

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Složitá a nepřehledná legislativa
• Institucionální reformy
• Budoucnost Evropské unie
• Další rozšiřování Evropské unie a obavy z něj
• Udržitelnost sociálně-ekonomického modelu Evropské unie v době globalizace
• Ekonomická krize

Česká republika a přijetí Eura

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Postup zavádění Eura v ČR
• Výhody a nevýhody zavedení eura
• Zkušenosti ze zavádění eura v zahraničí
• Otázky a problémy

Dluhová krize v eurozóně

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Vysoký veřejný dluh části eurozóny
• Budoucí vývoj eurozóny
• Dopad krize na ČR

Ekonomika Evropské unie

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Základní statistické údaje
• Ekonomika EU – největší ekonomika světa
• Rozpočet EU
• Srovnání regionů v rámci Evropské unie

Euro a Evropská měnová unie

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Historie měnové integrace v Evropě
• Zavádění jednotné měny
• Budoucí vývoj eurozóny

Korupce

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Korupce a její definice
• Vývoj indexu vnímání korupce v EU od roku 1995
• Boj proti korupci

Regionální a strukturální politika EU

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Příčiny vzniku regionální politiky
• Vývoj a problémy
• Regionální politika EU 2007–2013 a 2014-2020
• Čerpání ze strukturálních fondů EU
• Ekonomické dopady regionální politiky
• Srovnání regionů v rámci Evropské unie

Jan Filáček

PhDr. Jan Filáček, Ph.D. - Česká národní banka

Ekonom zaměřený na strategii a komunikaci měnové politiky

Témata přednášek
 • Měnová politika ČNB, její vliv na chování domácností a firem, aktuální dilemata měnové politiky v kontextu domácího i světového vývoje, přijetí eura
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj

Měnová politika ČNB, její vliv na chování domácností a firem, aktuální dilemata měnové politiky v kontextu domácího i světového vývoje, přijetí eura

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Zákonný mandát ČNB
• Hlavní principy cílování inflace
• Transmise úrokových sazeb do ekonomiky
• Období kurzového závazku
• Aktuální ekonomický výhled
• Diskuze

Lenka Fojtíková

prof. Ing Lenka Fojtíková, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Vysoká škola ekonomická v Praze

VŠ profesor se zaměřením na mezinárodní hospodářské vztahy, specializující se zejména na mezinárodní obchod a obchodní politiku.

Témata přednášek
 • Proč je výhodné obchodovat přes hranice národních států?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Proč je výhodné obchodovat přes hranice národních států?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Liberalismus & Protekcionismus v mezinárodním obchodě
• Výhody & nevýhody členství v EU z hlediska společné obchodní politiky
• Globalizovaná výroba a obchod

Petr Frischmann

JUDr. Petr Frischmann, LL.M., Ph.D. - Škoda Auto Vysoká Škola

Advokát zabývající se korporátním právem, právem duševního vlastnictví a ochranou spotřebitele. Přednáší i online v rámci celé ČR.

https://www.frischmann.cz/

Témata přednášek
 • Ochrana spotřebitele před agresivními a klamavými obchodními praktikami
 • Teorie a praxe řešení sporů
 • Umění obchodního vyjednávání
 • Jsme vydáni reklamě opravdu zcela napospas?
Regiony
 • Hlavní město Praha
Jiří Gregor

Ing. Jiří Gregor, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.; Česká národní banka

Ekonom zabývající se měnovou politikou

https://www.vs-prigo.cz/jiri-gregor/

Témata přednášek
 • Jak nás ovlivňuje nastavení úrokových sazeb ČNB?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Jak nás ovlivňuje nastavení úrokových sazeb ČNB?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Stručný úvod do měnové politiky a teorie peněz
• Cíle a nástroje ČNB
• Co se stane, když ČNB změní úrokové sazby?
• Dopad na krátkodobé a dlouhodobé sazby
• Jak se změní naše spotřebitelské a investiční chování?

Jana Hakalová

Ing. Jana Hakalová, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vedoucí Katedry účetnictví a daní

Témata přednášek
 • Audit v účetnictví (aneb auditing v kostce)
 • Jak rychle a správně číst v účetních výkazech a v příloze podnikatelských subjektů a jak se orientovat v hodnocení účetní závěrky a výroční zprávy auditorem
 • Novinky v daních, pojistném, účetnictví a jiné od 1. 1. 2024 – Konsolidační balíček změn
 • Sportovci a daně
 • Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2025
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Anna Houštecká

Anna Houštecká, Ph.D. - CERGE-EI, Univerzita Karlova

Ekonomka zabývající se trhem práce a veřejným zdravím. Přednáší i anglicky.

Témata přednášek
 • Co všechno je ekonomie?
 • Ekonomie veřejného zdraví
Regiony
 • Celá ČR

Co všechno je ekonomie?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Co všechno je ekonomie? Od mikra přes finance po makro a dále
• Co dělají ekonomové? Možnosti na trhu práce (akademická, soukromá a státní sféra)
• Přehled oblastí v akademické ekonomii (např. ekonomie zdraví, ekonomie práce, ekonomie kriminality)
• Příklady zajímavých studií z oblasti ekonomie veřejného zdraví
• Která další z uvedených oblastí vás zajímá?

Ekonomie veřejného zdraví

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Co znamená veřejné zdraví? Příklady z praxe i z výzkumu
• Metody používané ve výzkumu ekonomie veřejného zdraví
• Zdravotní pojištění a jeho důležitost
• Morální hazard – kdo nese riziko?
• Duševní zdraví – neviditelná pandemie?

Marek Hudík

doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D. - Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze

Ekonom zabývající se institucionální ekonomií a aplikovanou mikroekonomií. Působí na Katedře manažerské ekonomie Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a v Centru pro teoretická studia Univerzity Karlovy. V minulosti působil na International Business School Suzhou na Xi’an Jiaotong-Liverpool University v Číně a jako hostující profesor na renomovaných institucích v Číně, Itálii, Německu či USA. Je členem Akademie vysokého školství ve Velké Británii. Během své praxe získal několik ocenění za výuku a výzkum. Je autorem řady odborných a populárně naučných článků.

Témata přednášek
 • O trzích a lidech: svět pohledem poptávky a nabídky
 • Jak se rozhodujeme
 • Ekonomie jako věda a umění designu
 • Jaké hry hrají firmy a vlády?
 • Proč jsou některé státy bohaté a jiné chudé?
Regiony
 • Celá ČR

O trzích a lidech: svět pohledem poptávky a nabídky

Pomocí modelu poptávky a nabídky odpovíme na následující otázky: Jaké jsou nezamýšlené důsledky války proti drogám? Proč je obtížné ve Venezuele sehnat toaletní papír? Proč mají domy v Anglii zazděná okna? Ukážeme si, jak lze pomocí jednoduchého modelu vysvětlit řadu jevů kolem nás.

Jak se rozhodujeme

Na základě několika jednoduchých experimentů si ukážeme základní principy lidského rozhodování (a jejich porušování).

Ekonomie jako věda a umění designu

Ukážeme si, jak lze pomocí ekonomických nástrojů měnit svět. Odpovíme na následující otázky: Jak se zbavit jedovatých hadů a skleníkových plynů? Proč učitelé podvádějí? Proč rybaření už není nejnebezpečnější povolání?

Jaké hry hrají firmy a vlády?

Rozhodování manažerů, politiků a úředníků může připomínat šachovou partii. Ukážeme si, proč si firmy mohou chtít dobrovolně zvýšit náklady, proč centrálním bankám záleží na důvěryhodnosti, a proč velké firmy příliš riskují.

Proč jsou některé státy bohaté a jiné chudé?

Podíváme se na data ohledně ekonomického bohatství a růstu a pokusíme se tato data vysvětlit. Rostou některé země na úkor jiných? Jsou rozdíly v bohatství mezi zeměmi dány rozdíly v nerostném bohatství? Je příčinou těchto rozdílů geografická poloha nebo vliv kultury? Jakou roli hraje vzdělání? Jaký je vztah mezi růstem a úsporami?

Petr Jakubík

Doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D. et Ph.D. - European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Univerzita Karlova v Praze

Makroekonom zaměřený na problematiku finančních institucí, stabilitu finančního sektoru a jeho interakci s reálnou ekonomikou. Přednáší i online přes Webex.

Témata přednášek
 • Ekonomická krize a finanční stabilita, systémové riziko
 • Řízení rizik v bankách, bankovní sektor a jeho význam pro ekonomiku, sektor nebankovních institucí
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj

Ekonomická krize a finanční stabilita, systémové riziko

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• definice ekonomické a finanční krize
• příčiny ekonomické a finanční krize
• pojem finanční stability/nestability
• dopady finanční nestability na ekonomiku

Řízení rizik v bankách, bankovní sektor a jeho význam pro ekonomiku, sektor nebankovních institucí

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• jaká rizika se řídí v bankách
• dopady ekonomické krize na bankovní sektor
• jak bankovní sektor ovlivňuje zdravý vývoj ekonomiky
• kdo reguluje a dohlíží banky

Petr Janský

Doc. Petr Janský, Ph.D. - Univerzita Karlova (IES FSV) a Akademie Věd (CERGE-EI)

Ekonom zkoumající veřejné finance, nerovnosti a daňové ráje

Témata přednášek
 • Ekonomie chudoby a daní u nás i ve světě
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihomoravský kraj

Ekonomie chudoby a daní u nás i ve světě

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Co to je chudoba a nerovnost?
• Jak Česko jako bohatá země pomáhá těm chudým?
• Jaké jsou základní charakteristiky daňového systému u nás i ve světě (včetně daňových rájů)?
• Jakým způsobem daně přispívají k nižší nebo vyšší chudobě a nerovnosti u nás i ve světě?

Lukáš Jursa

Ing. Lukáš Jursa - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se měnovou politikou

https://www.vs-prigo.cz/lukas-jursa/

Témata přednášek
 • Inflace! Máme se bát?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Inflace! Máme se bát?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Co je to vlastně inflace? Známe i další ekonomická zla?
• Jak se inflace měří?
• Co inflace přináší, a co zase bere?
• Jak se inflace léčí?
• Peníze v hrníčku – kam schovat úspory před inflací?

Martin Kábrt

Martin Kábrt, MSc. - Česká národní banka

Ekonom centrální banky zabývající se vnějšími ekonomickými vztahy ČR

Témata přednášek
 • Jak rozumět veřejnému dluhu
 • Jsme otevřená ekonomika, ale čemu?
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Karlovarský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
Zbyněk Kalabis

Ing. Zbyněk Kalabis - Bankovní institut vysoká škola, a.s. (dřívější zaměstnání, nyní v důchodu)

Ekonom zabývající se bankovnictvím a jeho historií

Témata přednášek
 • Peníze a jejich padělání
 • Střípky z historie bankovnictví
 • Střípky z historie mincovnictví
 • Vývoj peněz od směnného obchodu po euro
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Karlovarský kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
Svatopluk Kapounek

Doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně

Přednášející a vedoucí výzkumných týmů v oblasti měnové politiky, mezinárodních financí, kapitálových trhů a bankovnictví. Přednáší i online přes Teams či cokoli jiného.

Témata přednášek
 • Ekonomické krize: příčiny, následky a vhodné nástroje hospodářské politiky
 • Investice na kapitálovém trhu – mýty a realita
 • Mýty a fakta alternativních investic
 • Bankovnictví po finanční krizi
 • Současné výzvy měnové politiky
Regiony
 • Jihomoravský kraj
Naděžda Klabusayová

doc. Ing. Naděžda Klabusayová, Csc. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonomka zabývající se ochranou jednotného trhu a ochranou spotřebitele

https://www.vs-prigo.cz/nadezda-klabusayova/

Témata přednášek
 • Co znamená ochrana jednotného trhu?
 • Jak funguje ochrana spotřebitele v EU?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj

Co znamená ochrana jednotného trhu?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Co je volný pohyb výrobků v EU?
• Jak nebo kým je trh, resp. spotřebitel chráněn před nebezpečnými výrobky?
• Jak bychom mohli definovat bezpečný výrobek?
• Musí být nebezpečný výrobek jasně a viditelně označen?
• Znamená označení CE na výrobku? Že se jedná o výrobek kvalitní, bezpečný nebo nebezpečný?

Jak funguje ochrana spotřebitele v EU?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Čím nebo jak je spotřebitel v České republice chráněn?
• Můžu reklamovat v České republice výrobek koupený v zahraničí?
• Kdo nese odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem? Výrobce nebo spotřebitel?
• Je ochrana spotřebitele ve všech členských zemích EU stejná?

Luboš Komárek

Prof., Ing. et Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., MBA - Česká národní banka, Univerzita Karlova (Fakulta sociálních věd)

Ekonom zabývající se centrálním bankovnictvím a měnovou politikou, cenami aktiv (měnový kurz, komodity, nemovitosti, zlato), evropskou ekonomickou integrací, vnějšími ekonomickými vztahy, atd. Je autorem výukových materiálů z oblasti finanční a ekonomické gramotnosti pro žáky ZŠ a jejich učitele (Osobní finance – co by (nejen) naše děti měly vědět?, Proč vznikají krize?, Nemovitosti a MY) a spolupracovníkem MŠMT.

https://www.cnb.cz/en/economic-research/research-economists/Lubos-Komarek/

Témata přednášek
 • Měnová politika ve 21. století
 • Osobní finance – co by (nejen) naše děti měly vědět?
 • Proč vznikají krize?
 • Měnový kurz – nejkomplexnější ekonomická veličina
 • Ceny aktiv a měnová politika
 • Trh nemovitostí a MY
 • Role zlata ve finančním systému
 • Inflace - nebezpečný virus ekonomiky
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Středočeský kraj

Měnová politika ve 21. století

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Centrální banka a její role v ekonomice
• Konvenční měnová politika – když lze měnit úrokové sazby
• Nekonvenční měnová politika – jak jinak stimulovat ekonomiku?
• Česká národní banka – dosahování cenové stability
• Česká národní banka – dosahování finanční stability

Osobní finance – co by (nejen) naše děti měly vědět?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Peníze - úžasný vynález!
• Banky jiné finanční instituce (proč je vlastně máme)
• Osobní finance a můj rozpočet
• Trojúhelník financí – nejdůležitější schéma pro život (opravdu)
Poznámka: na přednášce budou představeny i metodické listy pro využití učitelů v rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti dětí a pro snadnější vysvětlování tématu.

Proč vznikají krize?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Lepší a horší časy – střídání je přirozené
• Kolísání ekonomiky – proč k němu dochází?
• Krize – co je vyvolává (za co můžeme a za co moc ne?)
• Role centrální banky a prevence proti krizím

Poznámka: na přednášce budou představeny i metodické listy pro využití učitelů v rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti dětí a pro snadnější vysvětlování tématu.

Měnový kurz – nejkomplexnější ekonomická veličina

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Nominální a reálný kurz – střídání je přirozené
• Lze kurzy předvídat – proč je to tak obtížné?
• Měnový kurz, asymetrické informace a měnová unie

Ceny aktiv a měnová politika

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Ceny aktiv a transmisní mechanismy měnové politiky
• Měnová politika a ceny aktiv - existují dva názorové proudy?
• Autority (centrální banka, vláda) a ceny aktiv
• Empirická pozorování

Trh nemovitostí a MY

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Proč je potřebné analyzovat ceny nemovitostí?
• Faktory ovlivňující vývoj cen nemovitostí
• Regulace hypotečního trhu
• Ceny nemovitostí ve světě a v ČR

Role zlata ve finančním systému

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Cena zlata v souvislostech
• Investiční potenciál zlata nejen z pohledu centrálních bank
• Role zlata v devizových rezervách centrálních bank
• Vývoj a význam držby měnového zlata ČR od vzniku Československa

Eva Kotlánová

Ing. Eva Kotlánová, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Ekonomka zabývající se korupcí, lobbingem, hospodářskou politikou a jejími aktuálními problémy, případně vývojem makroekonomických veličin a jejich analýzou.

Témata přednášek
 • Problematika korupce v ČR
 • Aktuální výzvy hospodářské politiky
Regiony
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj

Problematika korupce v ČR

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
- Korupce, její příčiny, důsledky
- Měření korupce a vývoj ukazatelů pro ČR ve srovnání s EU
- Co můžeme s korupcí dělat?

Aktuální výzvy hospodářské politiky

- Současné problémy české ekonomiky (inflace, nezaměstnanost, deficit veřejných financí, financování veřejného sektoru, energetika, atd.)
- Co vláda (stát) dělá či nedělá, jsou její řešení efektivní?
- Co by vláda (stát) mohla/měla udělat?

David Křížek

Ing. David Křížek, Ph.D. - Česká zemědělská univerzita; KAR BioTech s.r.o.

Ekonom se zájmem o aktuální a světové dění, finance a ekonomii, veřejné politiky a jejich dopady na hospodářství.

Témata přednášek
 • Monetární politika
 • Fiskální politika
 • Ekonomie zdravotnictví
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Plzeňský kraj
Jakub Kunert

Jakub Kunert, PhDr. - Česká národní banka

Hlavní archivář ČNB, zaměřuje se na dějiny centrálního bankovnictví a bankovnictví 20. století.

Témata přednášek
 • Dějiny českého a československého bankovnictví
 • Dějiny českého a československého centrálního bankovnictví
Regiony
 • Celá ČR

Dějiny českého a československého bankovnictví

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Počátky českého peněžnictví v 19. stol.
• Vznik a vývoj českých bank v 19. stol.
• České a československé bankovnictví 1918-1950
• 1) významné bankovní subjekty a jejich politika
• České bankovnictví v době monobanky (1950-1990)
• Tzv. delimitace a počátky rozvoje československého/českého bankovnictví po 1990

Dějiny českého a československého centrálního bankovnictví

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Počátky centrálního bankovnictví na našem území
• Vznik československé měny
• Bankovní úřad ministerstva financí a Národní banka Československá 1918-1938
• Národní banka v době okupace (1939-1945)
• Centrální bankovnictví po II. svět. válce
• 1) 1945-1950 – Národní banka Československá
• 2) 1950-1989 – Státní banka československá
• Centrální banka v letech 1990-1992
• Zrod České národní banky

Lubor Lacina

Prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. - Mendelova universita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, ústav financí, think tank Mendelovo evropské centrum

Dlouhodobě se zabývá problematikou měnové integrace a členstvím České republiky v EU. Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Česká republika a přijetí Eura
 • Krize eurozóny a její řešení
 • Politiky Evropské unie - jak členské země spolurozhodují a prosazují své zájmy
 • Migrační krize a role Evropské unie
 • Rozpočet Evropské unie
Regiony
 • Jihomoravský kraj
 • Kraj Vysočina
Marian Lebiedzik

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Ekonom zabývající se politickou a ekonomickou problematikou evropské integrace (Evropské unie) a postavením České republiky v ní.

Témata přednášek
 • EU a Česká republika: hospodářské a finanční vztahy
 • Současnost a budoucnost Evropské unie pohledem České republiky
Regiony
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj

EU a Česká republika: hospodářské a finanční vztahy

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
- Česká republika a rozpočet EU
- EU fondy a jejich využití v ČR
- Česká republika a euro: pro a proti

Současnost a budoucnost Evropské unie pohledem České republiky

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
- Současné výzvy EU (Brexit, migrace, ukrajinský konflikt, klimatické změny)
- Budoucnost EU: možné scénáře
- Pohled České republiky na budoucnost EU

Hana Lipovská

Ing. Hana Lipovská - Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Rodokmen peněz a význam jejich původu pro řešení současné ekonomické krize
 • Veřejný dluh České republiky (Kdo komu dluží a kdo to bude platit)
Regiony
 • Jihomoravský kraj

Rodokmen peněz a význam jejich původu pro řešení současné ekonomické krize

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• směna a komoditní peníze
• úvěr jako základ moderního finančního systému
• od kupce benátského k pádu Lehman Brothers (banky a peníze)
• význam původu a podstaty peněz pro řešení současné ekonomické krize (White vs. Wray)

Martin Macháček

Prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Přednáší i online přes OBS Studio, Teams či cokoli jiného.

Témata přednášek
 • Ekonomie jako sociální věda
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihomoravský kraj
 • Moravskoslezský kraj

Ekonomie jako sociální věda

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• ekonomie jako věda o volbě či věda o směně?
• Člověk ekonomický
• ekonomie jako imperiální věda
• behaviorální ekonomie
• teorie her v ekonomii a psychologii

Přemysl Mička

JUDr. Ing. Přemysl Mička, CSc. - V důchodu (předtím Česká národní banka)

Témata přednášek
 • Česká republika v Evropské unii (ekonomické otázky)
 • Evropská unie
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
Daniel Münich

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. - CERGE-EI, společné akademické pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR

Ekonom zaměřený na problematiku ekonomie školství, vzdělávání, trhu práce, vědy a výzkumu, hodnocení veřejných politik. Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Český vzdělávací systém v mezinárodním srovnání pohledem oboru a empirických výzkumů ekonomie školství a vzdělávání
 • Historie teorie lidského kapitálu: Od Adama Smithe přes Jacoba Mincera až po současnost
 • Jak (ne)hodnotit základní výzkum a jak si stojí česká věda v mezinárodním srovnání
Regiony
 • Celá ČR
Martin Murín

Ing. Martin Murín, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se fiskální politikou a problematikou veřejného dluhu

https://www.vs-prigo.cz/martin-murin/

Témata přednášek
 • Veřejný dluh Česka
 • Přinese vám lepší univerzita vyšší příjem?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Veřejný dluh Česka

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Jak a proč vzniká dluh?
• Kdo ho bude platit?
• Je dobré mít dluh?

Přinese vám lepší univerzita vyšší příjem?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Jak víme, co získáte díky lepší univerzitě?
• Jak vůbec hledáme odpovědi na podobné otázky?
• Jaký je rozdíl mezi korelací a kauzalitou a proč je důležité tomu rozumět?
• Jak hledáme kauzalitu v společenských vědách?

Veronika Nálepová

Ing. Veronika Nálepová, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonomka zabývající se daňovou problematikou a teorií her

https://www.vs-prigo.cz/veronika-nalepova/

Témata přednášek
 • Proč platíme daně!
 • Ekonomie plná her
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Proč platíme daně!

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Něco málo z daňové historie – jak to všechno vzniklo
• Význam a funkce daní
• Situace v ČR aneb jaké je skutečné daňové zatížení v porovnání s okolními státy
• Daně a dluh - kdo bude platit

Ekonomie plná her

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Neočekáváné chování
• Teorie her – něco málo z úvodu
• Ekonomie a experimenty
• Jednoduchý experiment – praktická aplikace

Boris Navrátil

Ing. Boris Navrátil, CSc. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonom zabývající se Evropskou integrací

https://www.vs-prigo.cz/boris-navratil/

Témata přednášek
 • Evropská integrace – její kořeny ve 20. století a perspektivy její budoucnosti
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Evropská integrace – její kořeny ve 20. století a perspektivy její budoucnosti

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Evropa ve 20 století – rozdělený kontinent
• Od Panevropy Coudenhove – Kalergiho k současné Evropské unii
• Sousedé, partneři a systémoví rivalové EU
• Česká role v EU – co obnáší předsednictví v Radě EU

Štěpán Onder

Ing. Štěpán Onder, Ph.D. - Česká národní banka, Fakulta financí a účetnictví - VŠE v Praze

Ekonom specializující se na řízení rizik finančních institucí, bankovnictví a pojištovnictví, regulaci a finanční systém.

Témata přednášek
 • Řízení rizik a jeho uplatnění pro praktický život
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj

Řízení rizik a jeho uplatnění pro praktický život

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Co je to risk management?
• Jakým čelíme rizikům?
• Jaké máme nástroje pro řízení rizik?
• Jaká máme další inspirativní zdroje?
• Přínosy řízení rizik pro praktický život

Miroslav Palanský

PhDr. Miroslav Palanský, M.A. Ph.D. - Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova; Tax Justice Network

Ekonom zabývající se výzkumem daňových úniků, daňových rájů a finančního tajemství.

Témata přednášek
 • Daňové ráje a finanční tajemství
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Pardubický kraj
 • Středočeský kraj

Daňové ráje a finanční tajemství

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
- Co jsou daňové ráje a finanční tajemství
- Kde jsou daňové ráje?
- Jak se firmy a jednotlivci pomocí daňových rájů a finančního tajemství vyhýbají placení daní?
- Kolik nás to stojí?
- Jak to řešit?

Marcela Palochová

Ing. Marcela Palochová, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ekonomka zaměřená na problematiku vnitropodnikového účetnictví, manažerského účetnictví a kalkulací

Témata přednášek
 • Vnitropodnikové účetnictví – známé i neznámé
 • Problematika kalkulací a jejich využití pro oceňování zásob vlastní výroby
 • Rozpočty a kalkulace - vážně i nevážně
 • Novinky v účetnictví a daních
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Marcela Papalová

Ing. Marcela Papalová, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Podnikání, podnikatelské strategie, krizová komunikace

Témata přednášek
 • Podnikání v ČR
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj
Vladimír Pikora

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D. - Next Finance

Přednáší i online.

Témata přednášek
 • Stav globální ekonomiky a ekonomiky ČR
Regiony
 • Hlavní město Praha
Petr Polák

Mgr. Petr Polák, MSc., Ph.D. - Česká národní banka

Ekonom zabývající se především měnovou politikou, finančními trhy, nemovitostmi, finanční stabilitou a investováním. Působí rovněž jako vysokoškolský pedagog.

Témata přednášek
 • Měnová politika
 • Trh nemovitostí
 • Finanční trhy a investování
 • Bankovnictví a finanční stabilita
 • Osobní finance
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Karlovarský kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Středočeský kraj

Měnová politika

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
1) Co je to měnová politika
2) Centrální banka a její role
3) Cíle měnové politiky
4) Nástroje měnové politiky

Trh nemovitostí

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
1) Trh nemovitostí a proč je zajímavý pro ekonomy
2) Faktory ovlivňující vývoj cen nemovitostí
3) Regulace hypotečního trhu
4) Airbnb

Finanční trhy a investování

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
1) Základy finančních instrumentů
2) Investování vs. spoření
3) Tvorba portfolia

Bankovnictví a finanční stabilita

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
1) Role bank v ekonomice
2) Finanční krize – jak vznikají a co s tím
3) Co je finanční stabilita a jaké jsou její nástroje

Osobní finance

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
1) Peníze a k čemu jsou
2) Finanční a nefinanční instituce
3) Rozpočtové omezení domácností
4) Základy finanční gramotnosti

Yvetta Pšenková

Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Témata přednášek
 • Mzdová problematika z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • Účetnictví a daně podnikajících fyzických osob
 • Možnosti podnikání fyzických a právnických osob - účetní a daňové aspekty
 • Zdravotní a sociální pojištění OSVČ
 • Mzdová problematika z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
Miloslav Rut

Ing. Miloslav Rut - Česká národní banka

Inspektor dohledu nad finančním trhem specializující se na oblast informačních technologií v bankovním sektoru.

Témata přednášek
 • Informační technologie v bankách
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj

Informační technologie v bankách

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Digitální bankovnictví a jeho vývoj
• Bezpečnost v digitálním bankovnictví
• Inovace v bankovnictví díky informačním technologiím
• Budoucnost informačních technologií v bankách

Jarmila Rybová

Ing. Jarmila Rybová, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vysokoškolský pedagog se zaměřením na problematiku zdanění včetně správy daní, daňovou evidenci a podvojné účetnictví

Témata přednášek
 • Daňový systém České republiky
 • Kdo nese daňové břemeno a jak je těžké?
 • Které příjmy musíme zdanit a kdo nám s tím může pomoci?
Regiony
 • Jihočeský kraj
 • Středočeský kraj

Daňový systém České republiky

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Historie výběru daní
• Daně vybírané v ČR v současnosti
• Daňové zákony
• Daňové příjmy a jejich využití pro občany
• Ochota platit daně
• Daňový únik

Kdo nese daňové břemeno a jak je těžké?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Soustava daní v ČR, využití daňových příjmů pro občany
• Poplatník a plátce daně
• Skutečný a zákonný dopad daně
• Ukazatele daňového zatížení
• Porovnání daňového zatížení v ČR a jiných státech Evropské

Které příjmy musíme zdanit a kdo nám s tím může pomoci?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Daňové příjmy a jejich využití pro občany
• Příjmy fyzických osob a jejich členění pro potřeby daně z příjmů fyzických osob
• Postup zdanění příjmů fyzických osob v ČR
• Konstrukční prvky, které umožní snížit částku daně
• Daňové poradenství

Petr Šedý

Ing. Petr Šedý - Česká národní banka

Dohledový pracovník České národní banky se zaměřením na oblast retailové distribuce finančních produktů (zejm. pak na problematiku poskytování investičních služeb).

Témata přednášek
 • Finanční produkty v praxi a základy investování
Regiony
 • Královéhradecký kraj
 • Pardubický kraj

Finanční produkty v praxi a základy investování

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
Úvod, představení tématu
Proč se vyplatí rozumět finančním produktům? Co si představit pod pojmem riziko?
Pojistné produkty:
• Má vůbec smysl se pojistit? Příklady z praxe.
• Jaké jsou základní produkty životního i neživotního pojištění?
• Má smysl investovat prostřednictvím pojistných produktů?
Investice
• Spořit, nebo investovat? A kdy začít? Síla složeného úročení.
• Základní investiční produkty (podílové fondy, akcie, ETF)
• Dluhopisy (prim. rozdíl mezi korporátními a státními dluhopisy)
• Principy zdanění
• Kryptoaktiva, zlato a další alternativní formy investic
Zajištění na důchod
• Mám si spořit, resp. investovat, na důchod? Jaké jsou možnosti?
• Základní penzijní produkty (doplňkové penzijní spoření, nově dlouhodobý investiční produkt)
• Principy zdanění
Úvěry
• Hypoteční produkty (princip fungování, co ovlivňuje výši splátky, podmínky získání, limity ČNB)
• Spotřebitelské úvěry (přínosy vs. rizika)
Praktický příklad aneb Mohu vůbec začít investovat? Na koho se obrátit a komu důvěřovat?
Role ČNB na finančním trhu (základy měnové politiky, princip dohledu, peněžní oběh)
Doporučená literatura pro zájemce
Závěr a prostor na dotazy

Ilja Skaunic

Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Ekonom, zabývající se problematikou platebního styku a finanční gramotnosti. Na fakultě působí od roku 2002, do konce roku 2022 pracoval jako ředitel pobočky České národní banky v Ostravě.

Témata přednášek
 • Vývoj centrálního bankovnictví na území českých zemí od začátku 19. století do dnešních dnů (zaměřeno na oběh hotovosti)
 • Bankovky všemi smysly – jak poznat pravou bankovku
 • Rizika elektronického platebního styku
 • Osobní finance – co by (nejen) naše děti měly vědět?
Regiony
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj

Vývoj centrálního bankovnictví na území českých zemí od začátku 19. století do dnešních dnů (zaměřeno na oběh hotovosti)

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Centrální bankovnictví v Rakousko – Uhersku
• Vznik československé měny
• Historie centrálního bankovnictví v ČSR v letech 1918–1939
• Národní banka v době okupace fašistickým Německem
• Centrální bankovnictví po roce 1945, vývoj v období centrálně plánované ekonomiky (do roku 1989)
• Centrální bankovnictví v období návratu tržní ekonomiky
• Centrální banka v České republice

Bankovky všemi smysly – jak poznat pravou bankovku

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Historie falzifikace peněz v českých zemích
• Ochrana československých bankovek 20. století proti jejich falšování
• Ochranné prvky současných českých bankovek
• Jak poznáme falešnou bankovku
• Statistika falešných bankovek předložených v Česku
• Právní ochrana bankovek v Česku
• Poškozené bankovky – jejich kvalifikace, nakládání s nimi.

Rizika elektronického platebního styku

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Základy počítačové gramotnosti aplikované na e-banking
• Phishing, vishing, smishing, CEO fraud
• Nigerijské podvody
• Falešní investiční poradci využívající popularity kryptoměn
• Zneužití známých osobností z oblasti politiky, kultury, bussinessu
• Zneužití důvěřivých starších osob pomocí zdánlivě důvěryhodných srdceryvných příběhů
• Umělá inteligence v nové éře finančních podvodů

Osobní finance – co by (nejen) naše děti měly vědět?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Peníze-úžasný vynález!
• Banky a jiné finanční instituce (proč je vlastně máme)
• Osobní finance a můj rozpočet
• Trojúhelník financí – nejdůležitější schéma pro život (opravdu)
Poznámka: Přednáška vychází se svolením prof. Komárka z jeho zpracovaných podkladů zveřejněných na webu České národní banky, na přednášce budou představeny i metodické listy pro využití učitelů v rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti dětí a pro snadnější vysvětlování tématu.

Iva Šťavíková Řezníčková

JUDr. Iva Šťavíková Řezníčková, Ph.D. - Česká národní banka

Právník zabývající se evropským spotřebitelským právem a dohledovou činností nad bankami a nebankovními poskytovateli v oblasti poskytování spotřebitelského úvěru.

Témata přednášek
 • Spotřebitel ve světě spotřebitelských úvěrů
Regiony
 • Jihomoravský kraj

Spotřebitel ve světě spotřebitelských úvěrů

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Motivy zadlužování spotřebitelů, resp. společnosti
• Předsmluvní povinnosti poskytovatele spotřebitelských úvěrů
• Jednotlivé aspekty smlouvy – aneb na co si dát pozor
• Nástroje ochrany spotřebitele (dohled, finanční arbitr, soud, rozvoj finanční gramotnosti)

Dominik Stroukal

Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D. - Metropolitní Univerzita Praha, NERV

Dominik Stroukal přednáší na Metropolitní univerzitě Praha. Je autorem několika knih, členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a ekonomickým poradcem SatoshiLabs. Slyšet ho můžete pravidelně v podcastu Ve vatě. Je autorem první české knihy o Bitcoinu, v roce 2020 mu vyšla kniha Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny a v roce 2021 druhé vydání knihy Ekonomické bubliny. V minulosti byl hlavním ekonomem Platební instituce Roger, Banky CREDITAS a finanční skupiny Roklen, ředitelem Liberálního institutu a Ludwig von Mises Institutu pro ČR a SK. Provázel pořadem Kdo to platí? na MALL.TV. Byl vedoucím katedry ekonomie na VŠ CEVRO institut, vyučoval na Vysoké škole finanční a správní, na Vysoké škole ekonomické a na gymnáziích Porg a Nový Porg. Přednáší i online.

http://stroukal.cz/

Témata přednášek
 • Bitcoin a další kryptoměny: Dávají pořád smysl?
 • Kdo to platí? Veřejné finance přepočítané na cheeseburgery.
 • Jak vznikají peníze? A proč by vás to mělo trápit?
 • Proč vznikají krize? A jak v nich neprodělat kalhoty?
 • Budeme platit čipy v rukách? Úvod do transhumanismu.
 • Žijeme v nejlepší době dějin: Ekonomické dějiny světa v číslech
 • Čím budeme platit v budoucnosti? Od Bitcoinu přes CBDC po peníze Facebooku.
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj
Helena Sůvová

Ing. Helena Sůvová, CSc. - Česká národní banka

Ekonomka zabývající se bankovní regulací, zaměřuje se na úvěrové riziko, externí a interní rating a aktuální otázky bankovnictví obecně.

Témata přednášek
 • Uspořádání regulace a dohledu nad finančním trhem
 • Úvěrový rating
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Pardubický kraj

Uspořádání regulace a dohledu nad finančním trhem

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Regulace versus dohled
• Existující modely dohledu
• Evropský systém finančního dohledu
• Bankovní unie
• Základy kapitálové unie
• Dohled ČNB
• Prameny obezřetnostní regulace – nařízení, směrnice, rozhodnutí
• Systém obezřetnostní regulace
• Transpozice a adaptace vnitrostátních předpisů
• Příklady právních předpisů z oblasti bankovnictví, příklady ost. dokumentů

Úvěrový rating

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:

• Definice úvěrového ratingu (credit rating), vznik
• Druhy ratingu
• Metodika ratingu a obchodní modely
• Ratingové stupnice
• Ratingové agentury
• Ekonomická úloha ratingu
• Kritika ratingů a souvislosti s hypoteční krizí
• Regulace ratingových agentur v EU a jejich dohled
• Využití ratingu v obezřetnostní regulaci
• Závěr

Zuzana Szkorupová

Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Ekonomka zabývající se měnovou politikou a problematikou mezinárodních finančních a měnových institucí.

Témata přednášek
 • Stane se CBDC novým "buzzword" i mimo okruh centrálních bankéřů?
 • Jak mezinárodní finanční instituce (MMF/Světová banka) reagují na současné globální výzvy?
 • Fair Trade jako rozvojová pomoc
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Stane se CBDC novým "buzzword" i mimo okruh centrálních bankéřů?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
1. Co je to CBDC a jak se liší od tradiční hotovosti
2. Motivace pro vznik CBDC
3. Potenciální výzvy a rizika spojená s CBDC
4. Globální pohled na CBDC
5. Perspektivy a trendy v oblasti CBDC

Jak mezinárodní finanční instituce (MMF/Světová banka) reagují na současné globální výzvy?

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
1. Mezinárodní měnový fond/Světová banka – charakteristika, cíle, role
2. Aktivity, programy MMF/SB
3. Výzvy a kritika MMF/SB
4. Budoucnost mezinárodních finančních institucí

Fair Trade jako rozvojová pomoc

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
1. Principy Fair Trade
2. Role Fair Trade v rozvojových zemích
3. Fair Trade a globální ekonomika
4. Příklady projektů a organizací

Karina Tatek Benetti

Bc. Ing. Karina Tatek Benetti, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci, Newton College a.s.

Přednáší i online přes Skype či cokoli jiného.

Témata přednášek
 • Finanční gramotnost aneb jak se nedostat do finančních problémů
 • Optimální pojistná ochrana – vybrané problémy životních pojištění
 • Optimální pojistná ochrana – vybrané problémy neživotních pojištění
 • Optimální pojistná ochrana – na co si dát pozor při sepisování pojistné smlouvy
 • Spotřební úvěry − na co si dát pozor při sjednávání tohoto typu úvěrů
 • Mikroekonomie trochu jinak
 • Makroekonomické ukazatele ČR v porování s EU
 • Sociální politika ČR aneb, jak se připravit na nečekané životní situace
 • Proč se nebát statistiky
 • Jak nastartovat vlastní business
 • Time management - jak být pánem svého času
 • Na co se připravit po škole
Regiony
 • Liberecký kraj
 • Středočeský kraj
Natalie Uhrová

Ing. Natalie Uhrová, Ph.D. - Vysoká škola PRIGO, z.ú.

Ekonomka zabývající se fiskální politikou a veřejným dluhem

https://www.vs-prigo.cz/natalie-uhrova/

Témata přednášek
 • Zadlužení české ekonomiky
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Zadlužení české ekonomiky

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Problém s deficitem veřejných financí, který se projevuje rostoucím dluhem, je v současné době problém většiny světových ekonomik. Bezesporu se do tohoto vývoje promítá pandemická situace, která si vyžádala dodatečné výdaje státu do ekonomiky. Je to však jediný důvod zadlužování?
• Jak hospodaří česká ekonomika?
• Jak je na tom ve srovnání s ostatními zeměmi EU?
• Jakým směrem se vyvíjejí české veřejné finance?

Michal Vaněk

doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D. - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Ekonom zabývající se ekonomikou surovin

https://www.vsb.cz/personCards/personCard.jsp?lang=cs&person=VAN74

Témata přednášek
 • Ekonomika surovin
Regiony
 • Moravskoslezský kraj

Ekonomika surovin

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
1. Úvod
2. Nerostná surovina a její hospodářský význam
3. Zajištění surovinových potřeb v podmínkách ČR
4. Obchodování s nerostnými komoditami
5. Ekonomika surovin jako multidisciplinární studijní program
6. Diskuze

Jan Vejmělek

Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA - Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze, Komerční banka, a.s.

Ekonom se zaměřením na makroekonomii otevřené ekonomiky, makroekonomickou analýzu a finanční trhy. Přednáší i online přes Skype for Business.

Témata přednášek
 • Makroekonomická prognóza české ekonomiky
 • Makroekonomický model Komerční banky
 • Globální ekonomický výhled
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Středočeský kraj

Makroekonomická prognóza české ekonomiky

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Globální ekonomický výhled
• Makroekonomická prognóza české ekonomiky
• Prognóza měnového kurzu
• Prognóza úrokových sazeb

Makroekonomický model Komerční banky

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Základní ekonomické vazby
• Transmisní mechanismus měnové politiky
• Vnější prostředí a malá otevřená ekonomika
• HDP a mezera výstupu
• Trh práce
• Inflace

Eva Zamrazilová

Doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc. - Vysoká škola ekonomická v Praze, viceguvernérka ČNB

Makroekonomická analýza, hospodářská politika

Témata přednášek
 • Inflace - co to je a jak se měří
 • Nezaměstnanost v ČR
 • Veřejné finance a nezávislé fiskální instituce
 • Veřejné finance - proč nenavyšovat zadlužení
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Středočeský kraj

Inflace - co to je a jak se měří

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• vysvětlení základních pojmů ( inflace, deflace, dezinflace)
• zdroje inflace a ekonomické důsledky
• měření cenového vývoje v praxi
• rozlišení interpretace různých cenových indexů (vysvětlení jednotlivých údajů o inflaci, s nimiž se setkáváme v médiích, zejména meziroční a průměrná inflace)

Libor Žídek

doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. - Masarykova univerzita Brno

Ekonom zabývající se hospodářskými dějinami s důrazem na fungování centrálně plánovaných ekonomik a následnou ekonomickou transformaci v Č(S)R a středoevropském regionu.

Témata přednášek
 • Fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu
 • Ekonomická transformace v Československu/ČR
Regiony
 • Hlavní město Praha
 • Jihomoravský kraj
 • Kraj Vysočina
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj

Fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Rámcový politický vývoj v období
• Charakteristika centrálního plánování
• Hospodářské výsledky a mezinárodní srovnání

Ekonomická transformace v Československu/ČR

OSNOVA PŘEDNÁŠKY:
• Shrnutí výchozího stavu ekonomiky
• Základní kroky ekonomické transformace
• Privatizace


Nenašli jste, co jste hledali?

Pokusíme se vám připravit přednášku na míru.

Jaroslav Ambrož
Koordinátor projektu Experti do škol:
Jaroslav Ambrož
 vzdelavani@cse.cz
 +420 606 791 223