Stanovy byly schváleny na schůzi dne 26.11.2015.


Stanovy 2015.pdf (4.11.2018)