Aktuality

31. ročník soutěže Mladý ekonom roku

24.6.2024 15:26

Česká společnost ekonomická uděluje každoročně cenu „Mladý ekonom roku“ ekonomům do 30 let věku, kteří se do soutěže přihlásí zasláním své původní odborné práce. Výběr laureátů se řídí statutem ceny.

Detaily
Cena ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického myšlení

24.6.2024 14:40

Cenu uděluje příležitostně představenstvo ČSE vynikajícím představitelům české ekonomické vědy. Nositeli ceny se mohou stát ekonomové dlouhodobě působící v ČR a zahraniční ekonomové českého původu.

Detaily
Cena Kateřiny Šmídkové

24.6.2024 14:13

Cena je udělována na památku významné české ekonomky prof. Kateřiny Šmídkové, dlouholeté členky představenstva ČSE, profesorky ekonomie na IES FSV UK a ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu ČNB. Smyslem Ceny je ocenit ekonomky českého i zahraničního původu dlouhodobě působící v ČR a ekonomky českého původu působící v zahraničí s mimořádně kvalitní publikační činností a podpořit jejich další profesní rozvoj.

Detaily
13. ročník bienální konference

30.5.2024 14:19

SAVE THE DATE

Detaily
Seminář Inflační perioda - Stylizovaná fakta, příčiny a lekce... v Brně 13.5.2024

2.5.2024 18:19

Nedávná inflační vlna zvedla inflaci vysoko nad cíle centrální bank. Bývalé transformující se ekonomiky měly (ne)překvapivě vyšší růst cenové hladiny než ostatní země EU. Využijte proto tuto skvělou příležitost lépe pochopit příčiny inflačního vývoje posledních let a roli, kterou v tomto vývoji sehrála monetární politika. Odpovědi na řadu zajímavých otázek vám nabídne člen bankovní rady České národní banky Tomáš Holub.
• Co stálo za nedávnou inflační vlnou?
• Reagovaly centrální banky adekvátně?
• Proč byla inflace nad cílem tak dlouho?
• A jaké ponaučení si z inflační vlny mohou vzít centrální banky?

Detaily
Seminář ERM II – malý předpokoj či dlouhá chodba před vstupem do eurozóny? 13.5.2024 v Ostravě

22.4.2024 22:08

ERM II (mechanismus měnových kurzů) se stal jistou Achillovou patou současných diskusí ohledně budoucího členství České republiky v eurozóně. Na semináři bude vysvětleno odlišení samotného členství v ERM II od požadavku splnění maastrichtského kurzového kritéria, tedy jednoho z pěti konvergenčních kritérií nutných pro zavedení eura. Začít v budoucnu platit eurem však rovněž znamená být plnoprávným členem jak měnové, tak tzv. bankovní unie….

Detaily
Seminář Role české měnové politiky při krocení inflace 24.4.2024 v Ostravě

15.4.2024 23:04

Máme za sebou dlouhé období vysoké inflace, kde se na jejím růstu podepsala celá řada faktorů. České národní bance se letos podařilo už tři měsíce po sobě dosáhnout inflaci na úrovni inflačního cíle. Jak úspěšné nastavení měnové politiky ČNB v poslední letech bylo? Co mohlo být jinak a co se povedlo? Jaké kroky ČNB můžeme v tomto ohledu očekávat v blízké budoucnosti a jak stabilní je současná inflace na úrovni inflačního cíle směrem do budoucna?

Detaily
Seminář Nerovnost a zdanění: Měli bychom zdaňovat roboty? 26.4.2024 v Českých Budějovicích

10.4.2024 14:33

V semináři Ctirad Slavík představí svůj výzkum, který se zabývá otázkou optimálního zdanění různých druhů kapitálu a interakcí zdanění s příjmovou nerovností ve společnosti. V závěru semináře Ctirad Slavík představí svůj současný výzkum, ve kterém spolu se spoluautory vyhodnocuje důsledky české daňové reformy z roku 2021

Detaily
Seminář Digitální peníze centrální banky a regulace FinTech 15.4.2024 v Karviné

5.4.2024 17:24

Co si představit pod pojmem digitální peníze centrálních bank (central bank digital currencies - CBDC)? Co vede centrální banky k úvahám či rovnou zavádění CBDC? Jaké problémy má CBDC řešit a jaká rizika u nich hrozí? V jaké fázi příprav je digitální euro a co zatím víme o tom, jak by mělo fungovat? A existují důvody pro digitální korunu v ČR?

Detaily