Cena ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického myšlení

Cenu uděluje příležitostně představenstvo ČSE vynikajícím představitelům české ekonomické vědy. Nositeli ceny se mohou stát ekonomové dlouhodobě působící v ČR a zahraniční ekonomové českého původu.


Vážení členové ČSE,

Česká společnost ekonomická vyzývá k předkládání návrhů na udělení Ceny ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení.

Termín pro zasílání návrhů: 8. říjen 2024

Návrh musí být podán na nominačním formuláři a musí obsahovat stručné, avšak výstižné zdůvodnění, jehož obsahem je popis přínosu navrhované osoby k rozvoji ekonomického učení. Cenu lze udělit i společně skupině ekonomů, je-li jejich přínos nedílný.  Návrhy lze podávat do 8. října 2024 na adresu cse@cse.cz

Představenstvo ČSE se návrhy bude zabývat na svém podzimním zasedání. Jejich projednávání se řídí statutem ceny. Členové ČSE mají právo zasílat představenstvu návrhy na udělení ceny. Představenstvo se návrhem podaným členem ČSE zabývá tehdy, pokud si jej osvojí alespoň jeden člen představenstva.

Cena bude slavnostně předána v průběhu 13. bienální konference ČSE v Praze, 29.-30. listopadu 2024. Součástí předání ceny bude přednáška jejího nositele. 

Nominační formulář a statut ceny lze nalézt na webové stránce: https://cse.cz/page/vyhlaseni-ceny-cse-za-dlouhodoby-prinos-k-rozvoji-ceskeho-ekonomickeho-uceni

 

 
Zpět