Prezentace ze semináře Dvacet let ČR v EU 17.1.2023 v Havířově

V květnu 2024 oslavíme 20. leté výročí fungování České republiky v Evropské unii, které lze určitě hodnotit jako přínosné pro ČR, snad také pro samotnou EU. Neméně významné 25. leté výročí oslaví většina zemí EU, které svoji ekonomickou integraci dále prohloubili používání jednotné měny euro. Na semináři nejprve zhodnotím, jak si česká ekonomika vedla v průběhu posledních 20. let s plněním maastrichtských kritérií pro vstup do eurozóny. Výše uvedená kritéria zasadím do kontextu dalších makroekonomických veličin jako je např. růst HDP či vývoj nezaměstnanosti, ale také do kontextu dalších požadavků, které současní eurokandidáti musí před vstupem do eurozóny splnit (vstup do tzv. bankovní unie a centralizovaného dohledu nad bankami). Závěrem semináře ukáži tři transformační cesty, které optikou reálného měnového kurzu, lze vysledovat napříč zeměmi přistoupivšími do EU v květnu 2004.

Vážení členové České společnosti ekonomické,
pobočka ČSE Havířov ve spolupráci s Evropskou výzkumnou univerzitou Vás zve na seminář

„Dvacet let ČR v EU: jak jsme si vedli a co nás čeká po porcelánové svatbě?"

dne 17. ledna od 14:00

v Zasedací místnosti rektorky Evropské výzkumné univerzity, Vítězslava Nezvala 801/1, Havířov

Přednášející:

prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek, M.Sc., MBA, Ph.D.

Prof. Luboš Komárek pracuje ve vedení sekce měnové ČNB, spoluzastupuje ČNB ve výborech MPC a IRC Evropské centrální banky a přednáší ekonomická témata z oblasti mezinárodní ekonomie na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V minulosti dlouhodobě přednášel na VŠE v Praze a VŠB-TU v Ostravě. Luboš Komárek je mimo jiné absolvent VŠB-TU, Ekonomické fakulty a The University of Warwick. Ve svém výzkumu a publikační činnosti se specializuje na měnovou teorii a politiku, finanční integraci, ceny aktiv (zejména pak měnových kurzů), oblast peněz a vybraná finančněstabilitní témata. Je bývalým viceprezidentem a prezidentem ČSE a členem redakční rady časopisu Czech Journal of Economics and Finance. Rovněž se aktivně zasazuje o rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti.

*Moderátorem akce je Emil Adámek, Evropská výzkumná univerzita – předseda výkonného výboru regionální pobočky ČSE Havířov.

Seminář proběhne v českém jazyce, pouze prezenčně, bez nahrávání.


2024_01_17_CSE_ERU_Havirov_final.pdf (26.2.2024)Zpět