Aktuality

Prezentace ze semináře Dvacet let ČR v EU 17.1.2023 v Havířově

22.2.2024 13:30

V květnu 2024 oslavíme 20. leté výročí fungování České republiky v Evropské unii, které lze určitě hodnotit jako přínosné pro ČR, snad také pro samotnou EU. Neméně významné 25. leté výročí oslaví většina zemí EU, které svoji ekonomickou integraci dále prohloubili používání jednotné měny euro. Na semináři nejprve zhodnotím, jak si česká ekonomika vedla v průběhu posledních 20. let s plněním maastrichtských kritérií pro vstup do eurozóny. Výše uvedená kritéria zasadím do kontextu dalších makroekonomických veličin jako je např. růst HDP či vývoj nezaměstnanosti, ale také do kontextu dalších požadavků, které současní eurokandidáti musí před vstupem do eurozóny splnit (vstup do tzv. bankovní unie a centralizovaného dohledu nad bankami). Závěrem semináře ukáži tři transformační cesty, které optikou reálného měnového kurzu, lze vysledovat napříč zeměmi přistoupivšími do EU v květnu 2004.

Detaily
Volba nového vedení České společnosti ekonomické na období 2024-2026

2.2.2024 22:41

Novým prezidentem České společnosti ekonomické na období 2024-2026 byl zvolen Daniel Němec z Masarykovy univerzity. Viceprezidentkou se stala Mariola Pytliková z CERGE-EI. Volba proběhla na jednání představenstva ČSE dne 31. 1. 2024.

Detaily
Seminář Pohled za oponu aneb jak vzniká měnová politika 20.12.2023 v Brně

30.11.2023 9:45

Česká národní banka se pyšní tím, že je v oblasti měnové politiky jedna z nejtransparentnějších centrálních bank na světě. Zveřejňuje takřka všechny informace, které používá k tvorbě prognózy a rozhodnutí o úrokových sazbách. Zorientovat se ve všech těch informacích je ale pro většinu lidí, včetně ekonomů, extrémně obtížné.
Využijte proto unikátní příležitost nechat se krok po kroku provést procesem vzniku měnové politiky. Průvodcem vám bude člen bankovní rady České národní banky Jan Procházka. Vysvětlí, s jakými daty se pracuje a poodkryje, co se osmkrát ročně děje za zavřenými dveřmi chráněné zasedačky bankovní rady.
- Má ještě smysl dělit centrální bankéře na holubice a jestřáby?
- Je pro ČNB hrozbou euroizace české ekonomiky?
- Co může způsobit digitální euro?

Detaily
Seminář Ekonomické dopady 20 let členství ČR v EU 14.12.2023 v Českých Budějovicích

30.11.2023 9:30

Jak zhodnotit dopady dosavadního členství ČR v EU na českou ekonomiku a společnost? Je finanční hodnocení našeho členství totožné s jeho ekonomickými dopady? Jak ČR využila prostředky získané z rozpočtu EU? Lze definovat jejich optimální využití a jak vzdáleni jsme od optima? Kdy se ČR stane čistým přispěvatelem do rozpočtu EU?

Detaily
Seminář Agresivita centrálních bank: facelift pro 21. století 12.12.2023 v Ostravě

30.11.2023 9:11

Agresivita centrálních bank je jedním z evergreenů, tedy měnověpolitických témat, kterým se zabývají jak akademici, zejména tvůrci, tak i příjemci efektů měnové politiky. Zejména pro malé otevřené ekonomiky cílující inflaci, pro které může být měnový kurz z části exogenní, je nalezení optimální agresivity „velkým oříškem“. Situace se stala v průběhu 21. století postupně ještě složitější, neboť centrální banky začaly více využívat nástroje nekonvenční měnové politiky (mj. nárůsty bilancí CB), ale také bohatěji aplikovat nástroje makroobezřetnostní politiky (rezervy a limity úvěrových ukazatelů při poskytování hypotečních úvěrů). Hledání optimální míry agresivity je tedy v současnosti netriviálním úkolem, přičemž historické zkušenosti nelze mechanicky aplikovat. To vše s ohledem na politiku fiskální, jejíž význam se vlivem kovidové a energetické krize významně zvýšil.

Detaily