Aktuality

13. ročník bienální konference

30.5.2024 14:19

SAVE THE DATE

Detaily
Seminář Inflační perioda - Stylizovaná fakta, příčiny a lekce... v Brně 13.5.2024

2.5.2024 18:19

Nedávná inflační vlna zvedla inflaci vysoko nad cíle centrální bank. Bývalé transformující se ekonomiky měly (ne)překvapivě vyšší růst cenové hladiny než ostatní země EU. Využijte proto tuto skvělou příležitost lépe pochopit příčiny inflačního vývoje posledních let a roli, kterou v tomto vývoji sehrála monetární politika. Odpovědi na řadu zajímavých otázek vám nabídne člen bankovní rady České národní banky Tomáš Holub.
• Co stálo za nedávnou inflační vlnou?
• Reagovaly centrální banky adekvátně?
• Proč byla inflace nad cílem tak dlouho?
• A jaké ponaučení si z inflační vlny mohou vzít centrální banky?

Detaily
Seminář ERM II – malý předpokoj či dlouhá chodba před vstupem do eurozóny? 13.5.2024 v Ostravě

22.4.2024 22:08

ERM II (mechanismus měnových kurzů) se stal jistou Achillovou patou současných diskusí ohledně budoucího členství České republiky v eurozóně. Na semináři bude vysvětleno odlišení samotného členství v ERM II od požadavku splnění maastrichtského kurzového kritéria, tedy jednoho z pěti konvergenčních kritérií nutných pro zavedení eura. Začít v budoucnu platit eurem však rovněž znamená být plnoprávným členem jak měnové, tak tzv. bankovní unie….

Detaily
Seminář Role české měnové politiky při krocení inflace 24.4.2024 v Ostravě

15.4.2024 23:04

Máme za sebou dlouhé období vysoké inflace, kde se na jejím růstu podepsala celá řada faktorů. České národní bance se letos podařilo už tři měsíce po sobě dosáhnout inflaci na úrovni inflačního cíle. Jak úspěšné nastavení měnové politiky ČNB v poslední letech bylo? Co mohlo být jinak a co se povedlo? Jaké kroky ČNB můžeme v tomto ohledu očekávat v blízké budoucnosti a jak stabilní je současná inflace na úrovni inflačního cíle směrem do budoucna?

Detaily
Seminář Nerovnost a zdanění: Měli bychom zdaňovat roboty? 26.4.2024 v Českých Budějovicích

10.4.2024 14:33

V semináři Ctirad Slavík představí svůj výzkum, který se zabývá otázkou optimálního zdanění různých druhů kapitálu a interakcí zdanění s příjmovou nerovností ve společnosti. V závěru semináře Ctirad Slavík představí svůj současný výzkum, ve kterém spolu se spoluautory vyhodnocuje důsledky české daňové reformy z roku 2021

Detaily
Seminář Digitální peníze centrální banky a regulace FinTech 15.4.2024 v Karviné

5.4.2024 17:24

Co si představit pod pojmem digitální peníze centrálních bank (central bank digital currencies - CBDC)? Co vede centrální banky k úvahám či rovnou zavádění CBDC? Jaké problémy má CBDC řešit a jaká rizika u nich hrozí? V jaké fázi příprav je digitální euro a co zatím víme o tom, jak by mělo fungovat? A existují důvody pro digitální korunu v ČR?

Detaily
Prezentace ze semináře Dvacet let ČR v EU 17.1.2023 v Havířově

22.2.2024 13:30

V květnu 2024 oslavíme 20. leté výročí fungování České republiky v Evropské unii, které lze určitě hodnotit jako přínosné pro ČR, snad také pro samotnou EU. Neméně významné 25. leté výročí oslaví většina zemí EU, které svoji ekonomickou integraci dále prohloubili používání jednotné měny euro. Na semináři nejprve zhodnotím, jak si česká ekonomika vedla v průběhu posledních 20. let s plněním maastrichtských kritérií pro vstup do eurozóny. Výše uvedená kritéria zasadím do kontextu dalších makroekonomických veličin jako je např. růst HDP či vývoj nezaměstnanosti, ale také do kontextu dalších požadavků, které současní eurokandidáti musí před vstupem do eurozóny splnit (vstup do tzv. bankovní unie a centralizovaného dohledu nad bankami). Závěrem semináře ukáži tři transformační cesty, které optikou reálného měnového kurzu, lze vysledovat napříč zeměmi přistoupivšími do EU v květnu 2004.

Detaily
Volba nového vedení České společnosti ekonomické na období 2024-2026

2.2.2024 22:41

Novým prezidentem České společnosti ekonomické na období 2024-2026 byl zvolen Daniel Němec z Masarykovy univerzity. Viceprezidentkou se stala Mariola Pytliková z CERGE-EI. Volba proběhla na jednání představenstva ČSE dne 31. 1. 2024.

Detaily