Volba nového vedení České společnosti ekonomické na období 2024-2026

Novým prezidentem České společnosti ekonomické na období 2024-2026 byl zvolen Daniel Němec z Masarykovy univerzity. Viceprezidentkou se stala Mariola Pytliková z CERGE-EI. Volba proběhla na jednání představenstva ČSE dne 31. 1. 2024.

Praha, 2. února 2024                                

Představenstvo ČSE na svém zasedání dne 31. 1. 2024 zvolilo novým prezidentem doc. Ing. Daniela Němce, Ph.D. Daniel Němec je docentem na Katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, kde garantuje bakalářský studijní program Ekonomie a navazující magisterský program Matematicko-statistické metody v ekonomii. Ve své vědecké i pedagogické činnosti se věnuje makroekonomickému modelování a aplikacím matematicko-statistických a ekonometrických metod v ekonomii a dalších společenských vědách. Mezi jeho veřejné aktivity spojené s jeho odborností patří dlouhodobě aktivní členství v České společnosti ekonomické. Od roku 2015 působí jako předseda regionální pobočky v Brně a v období 2022-2024 zastával pozici viceprezidenta České společnosti ekonomické.

Viceprezidentkou ČSE byla zvolena doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D. Mariola Pytliková působí na CERGE-EI, společném pracovišti Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, kde se zabývá problematikou ekonomie trhu práce, mezinárodní migrací, otázkami etnické diverzity, genderu a nerovnosti. Doktorát v oboru ekonomie získala na Aarhuské univerzitě v Dánsku v roce 2006. Absolvovala řadu zahraničních stáží na prestižních univerzitách a vědecko-výzkumných pracovištích v USA a Evropě. Díky své mimořádně kvalitní publikační činnosti se v roce 2015 stala první laureátkou Ceny Kateřiny Šmídkové pro nejlepší české ekonomky.  

Kontakt pro novináře:  

Daniel Němec, prezident ČSE, tel. 725 175 530, daniel.nemec@econ.muni.cz

Poznámka pro editory:

Česká společnost ekonomická (ČSE) je občanským sdružením odborných pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice způsobem, který respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých ekonomických směrů. K dosažení tohoto cíle ČSE zejména pořádá přednášky a semináře, organizuje soutěže mladých ekonomů a vydává publikace s ekonomickým obsahem. Jednou za dva roky pořádá bienální konferenci, která se v ročním intervalu střídá s pořádáním valného shromáždění. ČSE je členem Rady vědeckých společností ČR.

Více informací o ČSE lze nalézt na webových stránkách ČSE (www.cse.cz).


1_TZ_Prezident_viceprezidentka_2024_final.docx (2.2.2024)Zpět