Seminář Agresivita centrálních bank: facelift pro 21. století 12.12.2023 v Ostravě

Agresivita centrálních bank je jedním z evergreenů, tedy měnověpolitických témat, kterým se zabývají jak akademici, zejména tvůrci, tak i příjemci efektů měnové politiky. Zejména pro malé otevřené ekonomiky cílující inflaci, pro které může být měnový kurz z části exogenní, je nalezení optimální agresivity „velkým oříškem“. Situace se stala v průběhu 21. století postupně ještě složitější, neboť centrální banky začaly více využívat nástroje nekonvenční měnové politiky (mj. nárůsty bilancí CB), ale také bohatěji aplikovat nástroje makroobezřetnostní politiky (rezervy a limity úvěrových ukazatelů při poskytování hypotečních úvěrů). Hledání optimální míry agresivity je tedy v současnosti netriviálním úkolem, přičemž historické zkušenosti nelze mechanicky aplikovat. To vše s ohledem na politiku fiskální, jejíž význam se vlivem kovidové a energetické krize významně zvýšil.

Vážení členové České společnosti ekonomické,
pobočka ČSE Ostrava Vás zve na seminář

„Agresivita centrálních bank: facelift pro 21. století"

dne 12. prosince od 14:15

na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava v místnosti A1 401

 

Přednášející:

prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek, M.Sc., MBA, Ph.D.

  • Prof. Luboš Komárek pracuje ve vedení sekce měnové ČNB, spoluzastupuje ČNB ve výborech MPC a IRC Evropské centrální banky a přednáší ekonomická témata z oblasti mezinárodní ekonomie na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V minulosti dlouhodobě přednášel na VŠE v Praze a VŠB-TU v Ostravě. Luboš Komárek je mimo jiné absolvent VŠB-TUO, Ekonomické fakulty a The University of Warwick. Ve svém výzkumu a publikační činnosti se specializuje na měnovou teorii a politiku, finanční integraci, ceny aktiv (zejména pak měnových kurzů), oblast peněz a vybraná témata finanční stability. Je bývalým viceprezidentem a prezidentem ČSE a členem redakční rady časopisu Czech Journal of Economics and Finance. Rovněž se aktivně zasazuje o rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti.

 *Moderátorem akce je doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D., Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava – předseda výkonného výboru R.p. ČSE Ostrava. 

Seminář proběhne v českém jazyce, pouze prezenčně, bez nahrávání.


Pozvánka_Luboš Komárek_2023_12_12.pdf (30.11.2023)Zpět