Diskusní panel ČSE: 30 let české ekonomie a ekonomiky

Česká společnost ekonomická již 30 let uděluje ceny Mladý ekonom roku za vynikající odborné práce z oboru ekonomie. Ceny jubilejního 30. ročníku byly slavnostně předány na Valném shromáždění ČSE, které se uskutečnilo 30. listopadu 2023. Na předávání cen navázala panelová diskuse historicky prvních Mladých ekonomů z let 1994–1998.

Časopis Bankovnictví otiskl shrnutí diskuse. Blíže viz příloha.

 


Diskusní panel ČSE.pdf (25.1.2024)Zpět