Vyhlášení výzvy k nominacím na Cenu Kateřiny Šmídkové

Česká společnost ekonomická vyzývá k nominacím na – v pořadí čtvrtou – Cenu Kateřiny Šmídkové. Cena je udělována na památku významné české ekonomky prof. Kateřiny Šmídkové, dlouholeté členky představenstva ČSE, profesorky ekonomie na IES FSV UK a ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu ČNB. Smyslem Ceny je ocenit ekonomky českého i zahraničního původu dlouhodobě působící v ČR a ekonomky českého původu působící v zahraničí s mimořádně kvalitní publikační činností a podpořit jejich další profesní rozvoj.

Cena je spojena s peněžitou odměnou ve výši 100 tisíc Kč financovanou z prostředků Svěřenského fondu Kateřiny Šmídkové. Členové ČSE mají právo zasílat návrhy na udělení Ceny. Komise rozhodující o udělení ceny se návrhem podaným členem ČSE zabývá tehdy, pokud si jej osvojí alespoň jeden člen představenstva. Návrhy na udělení ceny je třeba zaslat na emailovou adresu cse@cse.cz do 10. října 2020 s vyplněným nominačním formulářem.

Cena bude slavnostně předána v průběhu 11. bienální konference ČSE v Praze dne 5. prosince 2020. Součástí předání ceny bude přednáška její nositelky.


Statut Ceny Kateřiny Šmídkové.pdf (8.11.2018)

Cena Kateřiny Šmídkové nominační formulář.docx (9.7.2020)


Vyhlášení výzvy k nominacím na Cenu Kateřiny Šmídkové

9.7.2020 22:01

Detaily
Vyhlášení 27. ročníku soutěže Mladý ekonom roku 2020

8.7.2020 19:49

Detaily
Vyhlášení Ceny ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení

8.7.2020 19:48

Detaily

Starší aktuality