Vážení členové ČSE,

Česká společnost ekonomická opět vyzývá k nominacím na Cenu Kateřiny Šmídkové. Cena je udělována na památku významné české ekonomky prof. Kateřiny Šmídkové, dlouholeté členky představenstva ČSE, profesorky ekonomie na IES FSV UK a ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu ČNB. Smyslem Ceny je ocenit ekonomky českého i zahraničního původu dlouhodobě působící v ČR a ekonomky českého původu působící v zahraničí s mimořádně kvalitní publikační činností a podpořit jejich další profesní rozvoj. 

Cena je spojena s peněžitou odměnou ve výši 100 tisíc Kč financovanou z prostředků Svěřenského fondu Kateřiny Šmídkové. Členové ČSE mají právo zasílat návrhy na udělení Ceny. Komise rozhodující o udělení ceny se návrhem podaným členem ČSE zabývá tehdy, pokud si jej osvojí alespoň jeden člen představenstva.  Vzhledem k současné situaci a všem opatřením souvisejících s výskytem koronaviru se komise rozhodla o prodloužení termínu pro nominaci. Návrhy na udělení ceny je třeba zaslat na emailovou adresu cse@cse.cz do 28. února 2021 s vyplněným nominačním formulářem. 

Cena bude slavnostně předána v průběhu 11. bienální konference ČSE v Praze v květnu 2021. Součástí předání ceny bude přednáška její nositelky.

Nominační formulář a statut ceny lze nalézt v příloze nebo na webové stránce: https://cse.cz/page/vyhlaseni-vyzvy-k-nominacim-na-cenu-kateriny-smidkove

Jan Hanousek

Vicepresident ČSE
garant Ceny Kateřiny Šmídkové


Statut Ceny Kateřiny Šmídkové.pdf (8.11.2018)

Cena Kateřiny Šmídkové nominační formulář.docx (9.7.2020)


Volba prezidenta ČSE 19.1.2022

20.1.2022 11:56

Detaily
Seminář Political Cycles: Incentives, Forms and Citizens´ Response 10.2.2022

6.1.2022 20:59

Detaily
Zemřel prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSC.

5.1.2022 15:01

Detaily

Starší aktuality