Vyhlášení výzvy k nominacím na cenu Kateřiny Šmídkové

Cena Kateřiny Šmídkové je udělována na památku významné české ekonomky prof. Kateřiny Šmídkové, dlouholeté členky představenstva ČSE, profesorky ekonomie na IES FSV UK a ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu ČNB. Smyslem Ceny je ocenit ekonomky českého i zahraničního původu dlouhodobě působící v ČR a ekonomky českého původu působící v zahraničí s mimořádně kvalitní publikační činností a podpořit jejich další profesní rozvoj.

 

Vážení členové ČSE,

Česká společnost ekonomická opět vyzývá k nominacím na v pořadí již pátou Cenu Kateřiny Šmídkové.

Cena je spojena s peněžitou odměnou ve výši 100 tisíc Kč financovanou z prostředků Svěřenského fondu Kateřiny Šmídkové. Členové ČSE mají právo zasílat návrhy na udělení Ceny. Komise rozhodující o udělení ceny se návrhem podaným členem ČSE zabývá tehdy, pokud si jej osvojí alespoň jeden člen představenstva.  Návrhy na udělení ceny je třeba zaslat na emailovou adresu cse@cse.cz do 8. října 2022 s vyplněným nominačním formulářem. 

Cena bude slavnostně předána v průběhu 12. bienální konference ČSE v Praze dne 26. listopadu 2022. Součástí předání ceny bude přednáška její nositelky.

Nominační formulář a statut ceny jsou k dispozici na webové stránce https://cse.cz/page/vyhlaseni-vyzvy-k-nominacim-na-cenu-kateriny-smidkove

S pozdravem,

Daniel Němec

Vicepresident ČSE
garant Ceny Kateřiny Šmídkové
Zpět