Volba prezidenta a viceprezidenta České společnosti ekonomické na období 2022-2024

Praha, 19. ledna 2022                               

Novým prezidentem České společnosti ekonomické na období 2022-2024 byl zvolen Daniel Münich z CERGE-EI. Viceprezidentem se stal Daniel Němec z Masarykovy univerzity. Volba proběhla na jednání představenstva ČSE dne 19. 1. 2022.

Představenstvo ČSE na svém zasedání dne 19. 1. 2022 zvolilo novým prezidentem doc. Ing. Daniela Münicha, Ph.D. Daniel Münich je akademický ekonom, vystudoval ČVUT, absolvoval dva roky stáží na prestižních univerzitách v USA a v roce 1998 získal doktorát v oboru ekonomie na Univerzitě Karlově. Akademicky působí v doktorském programu CERGE-EI, společného pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, kde se dlouhodobě zabývá problematikou ekonomie trhu práce, školství a výzkumu a vede akademický think tank IDEA. Kromě výzkumné a pedagogické činnosti v posledních patnácti letech také působil jako expert či poradce v rámci projektů Evropské unie, Mezinárodního měnového fondu, OECD, Světové banky a řady národních institucí. Mezi jeho veřejné aktivity spojené s jeho odborností patří dlouhodobě aktivní členství v České společnosti ekonomické a publikování článků v novinách a populárních časopisech a komentování témat souvisejících především s trhem práce, školstvím, vzděláváním, vědou a výzkumem.

Viceprezidentem ČSE byl zvolen doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Daniel Němec je docentem na katedře ekonomie, kde garantuje bakalářský studijní program Ekonomie a navazující magisterský program Matematicko-statistické metody v ekonomii. Ve své vědecké i pedagogické činnosti se věnuje makroekonomickému modelování a aplikacím matematicko-statistických a ekonometrických metod v ekonomii a dalších společenských vědách. Od roku 2015 působí jako předseda regionální pobočky České společnosti ekonomické v Brně.

 

Kontakt pro novináře:  

Daniel Münich, prezident ČSE, tel. 224 005 175, daniel.munich@cerge-ei.cz

 

Poznámka pro editory:

Česká společnost ekonomická (ČSE) je občanským sdružením odborných pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice způsobem, který respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých ekonomických směrů. K dosažení tohoto cíle ČSE zejména pořádá přednášky a semináře, organizuje soutěže mladých ekonomů a vydává publikace s ekonomickým obsahem. Jednou za dva roky pořádá bienální konferenci, která se v ročním intervalu střídá s pořádáním valného shromáždění. ČSE je členem Rady vědeckých společností ČR a International Economic Association (IEA).

Více informací o ČSE lze nalézt na webových stránkách ČSE (www.cse.cz).


TZ_Prezident_viceprezident_2022.docx (28.2.2022)


Zpět
Experti do škol - ročník 2024

1.1.2024 20:09

Detaily
Experti do škol - podzim 2023

31.8.2023 21:33

Detaily

Starší aktuality