Laureátkou Ceny Kateřiny Šmídkové je Zuzana Havránková

Praha, 1. prosince 2018                            

Držitelkou letošní Ceny Kateřiny Šmídkové udělované Českou společností ekonomickou (ČSE) se stala Zuzana Havránková, působící akademicky na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IES FSV UK). Docentka Havránková se věnuje makroekonomii, mezinárodní ekonomii, bankovnictví, energetice a environmentální ekonomii.

Cena Kateřiny Šmídkové je společností udělována na památku významné české ekonomky Kateřiny Šmídkové, dlouholeté členky představenstva ČSE, profesorky ekonomie na IES FSV UK a ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu České národní banky. Smyslem Ceny je ocenit české i zahraniční ekonomky dlouhodobě žijící v ČR s mimořádně kvalitní publikační činností a do budoucna podpořit jejich další profesní rozvoj. Cena je spojena s peněžitou odměnou ve výši 100 tisíc Kč financovanou z prostředků odkázaných profesorkou Šmídkovou.

Zuzana Havránková (roz. Iršová) je absolventkou IES FSV UK, kde v roce 2015 úspěšně obhájila svou disertační práci.  Vedle toho má za sebou dlouhodobé pobyty na University of Helsinki a University of California, Berkeley.

Ve svém výzkumu aplikuje především meta-analýzu, jejímž cílem je poskytnout mnohem přesnější a objektivnější údaje, než které poskytují jednotlivé studie. Zuzana Havránková tak významně přispívá k věrohodnosti ekonomie jako vědy.

Zuzana Havránková patří mezi 100 nejlépe hodnocených ekonomek na světě (dle mezinárodní databáze IDEAS/RePEc), a to zejména díky svým publikacím v časopisech the Journal of International Economics (Estimating Vertical Spillovers from FDI: Why Results Vary and What the True Effect Is, 2011, a Cross-Country Heterogeneity in Intertemporal Substitution, 2015), the IMF Economic Review (Do Borders Really Slash Trade? A Meta-Analysis, 2017) a World Development (Determinants of Horizontal Spillovers from FDI: Evidence from a Large Meta-Analysis, 2013).

Vědecká databáze WoS k dnešnímu dni registruje 318 citací bez autocitací, čímž se Zuzana Havránková řadí mezi nejcitovanější akademické ekonomy v České republice. Zuzana Havránková za svoji dosavadní práci získala mnohá prestižní ocenění, např. v roce 2010 první místo v soutěži Medal on research and Development (Global Development Network), Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty v roce 2013, a to za zpracování své disertační práce, Ceny ČNB za nejlepší vědecký článek (v letech 2012 a 2016) a Cenu guvernéra Národní banky Slovenska za nejlepší disertační práci v oblasti měnové politiky (2015).

K předání ceny došlo během X. bienální konference ČSE, která se konala 1. prosince 2018 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Cenu slavnostně předal viceprezident ČSE, doc. Svatopluk Kapounek.

Více o ceně na stránkách České společnosti ekonomické (www.cse.cz).

 

Kontakt pro novináře:

Svatopluk Kapounek, předseda komise pro udělení ceny, svatopluk@kapounek.cz, tel: 739348954


Poznámka pro editory:

Česká společnost ekonomická (ČSE) je občanským sdružením odborných a dominantně vědecko-výzkumných akademických pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice způsobem, který respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých ekonomických směrů.

 


TZ_Cena_Kateriny_Smidkove_2018.docx (2.12.2018)


Zpět
Seminář Jak uzdravit naše veřejné finance? v Ostravě 6.6.2023

18.5.2023 11:25

Ekonomie nám nabízí mnohé poznatky o tom, jak by se stát měl starat o veřejné finance. Současná ...

Detaily
Vyhlášení 30. ročníku soutěže Mladý ekonom roku 2023

6.5.2023 21:42

Česká společnost ekonomická uděluje každoročně cenu „Mladý ekonom roku“ ekonomům do 30 ...

Detaily
Registrace do V. ročníku Ekonomické olympiády

11.10.2020 23:37

Detaily

Starší aktuality