Laureátkou Ceny Kateřiny Šmídkové je Marie Hoerová, Ph.D.

Praha, 17. května 2021                                 

Držitelkou letošní Ceny Kateřiny Šmídkové udělované Českou společností ekonomickou (ČSE) se stala Marie Hoerová, Ph.D., působící akademicky jako výzkumný poradce v Evropské centrální bance a v CEPR. Doktorka Hoerová se věnuje převážně finanční ekonomii a měnové ekonomii.

Cena Kateřiny Šmídkové je společností udělována na památku významné české ekonomky Kateřiny Šmídkové, dlouholeté členky představenstva ČSE, profesorky ekonomie na IES FSV UK a ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu České národní banky. Smyslem této ceny je ocenit v ČR dlouhodobě žijící české i zahraniční ekonomky s mimořádně kvalitní publikační činností a do budoucna podpořit jejich další profesní rozvoj. Cena je spojena s peněžitou odměnou ve výši 100 tisíc Kč financovanou z prostředků odkázaných profesorkou Šmídkovou.

Marie Hoerová působí jako výzkumný poradce v Evropské centrální bance. S ECB je spojena celá její předchozí kariéra od roku 2006, kdy působila na pozicích economist, senior economist, a principal economist. Je také CEPR (Center for Economic Policy Research, London) research fellow, členkou redakční rady ECB working papers a associate editorkou Journal of Financial Intermediation. Mezi její ocenění patří Visiting Scholar, Federal Reserve Bank of St. Louis (2013), Fulbright Fellowship to Study in the U.S. (2001–2006) a Outstanding Teaching Award, Louis Walinsky Fund in Economics (2003). Dizertaci obhájila na Cornell University, bakalářský titul z ekonomie získala na Univerzitě Karlově. Jejími hlavními oblastmi zájmu jsou finanční ekonomie a měnová ekonomie. 

Prezident České společnosti ekonomické (ČSE) Svatopluk Kapounek k letošní ceně poznamenal: „Publikace a citace doktorky Hoerové by jí zajistily definitivu na špičkovém ekonomickém departmentu v USA; takovým portfoliem se v současnosti nemůže pochlubit víc než pět ekonomů českého původu bez rozdílu pohlaví. Její produktivita v oblasti výzkumu je impozantní i z toho důvodu, že mnoho profesního času musí v ECB věnovat běžné agendě”.

Marie Hoerová patří mezi 400 nejlépe hodnocených ekonomek na světě (podle mezinárodní databáze IDEAS/RePEc). V Google Scholar má od roku 2015 okolo 2200 citací. Některé její publikace mají velmi významný dopad, například příspěvek v Journal of Monetary Economics z roku 2013 má už celkem přes 800 citací. Kromě JME publikovala Marie Hoerová také v Review of Economic Studies, Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Econometrics a IMF Economic Review.

Cena byla předána v průběhu XI. bienální konference ČSE, konané 17.–18. května 2021 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Cenu slavnostně předala členka komise pro udělení ceny Kateřiny Šmídkové, Ing. Milena Horčicová, CSc. Doktorka Hoerová při této příležitosti poznamenala: „S Katkou jsem se znala. Vždy jsme spolu zašly na oběd, když byla pracovně ve Frankfurtu. Několikrát mě také pozvala do ČNB. Byl to skvělý člověk and výborný ekonom… Je to obrovská pocta, obdržet cenu, která nese Katčino jméno.“

Více o ceně na stránkách České společnosti ekonomické (www.cse.cz).


Kontakt pro novináře:

Svatopluk Kapounek, prezident ČSE, svatopluk@kapounek.cz, tel: 739 348 954

Jan Hanousek, předseda komise pro udělení ceny, jan.hanousek@cerge-ei.cz, tel: 777 215 667


Poznámka pro editory:

Česká společnost ekonomická (ČSE) je občanským sdružením odborných a dominantně vědeckovýzkumných akademických pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice způsobem, který respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých ekonomických směrů.


1_TZ-Cena-KaterinySmidkove_2021.docx (18.5.2021)


Zpět
Valné shromáždění ČSE 30.11.2023

14.11.2023 17:11

Detaily
Seminář Quo vadis, česká ekonomiko? 18.10.2023 v Havířově

3.10.2023 20:46

Česká ekonomika prochází obdobím globálních výzev, na které musí reagovat, aby si zachovala ...

Detaily
Experti do škol - podzim 2023

31.8.2023 21:33

Detaily

Starší aktuality