Česká společnost ekonomická udělila ceny Mladý ekonom roku 2022

Praha, 25. listopadu 2022

Česká společnost ekonomická uděluje každoročně cenu „Mladý ekonom roku“ ekonomům do 30 let věku, kteří se do soutěže přihlásí zasláním své původní odborné práce. Výběr laureátů se řídí statutem ceny.

Laureátem ceny České společnosti ekonomické Mladý ekonom roku 2022 (první místo) se stal Jan Hanousek jr. Cenu získal za práci Social Networks and Strategic Behavior: Case of Political Inside Information. Jan Hanousek jr. studuje na University of South Florida a práce vznikla částečně i na Mendelově univerzitě v Brně. V článku jsou zkoumány burzovní obchody amerických senátorů, zejména zda politici sdílí důvěrné informace mezi sebou za účelem větších zisků na kapitálových trzích. Pro identifikaci vztahů mezi senátory jsou použita manuálně sesbíraná data, zahrnující celou škálu sociálních vazeb včetně zasedacího pořádku ve sněmovně, členství ve vládních komisích a individuálních darů mezi politiky. Politici, kteří jsou více významní nebo mají s významnějšími politiky konexe, častěji obchodují před oznámením nových důležitých zákonů, což může vést k větším ziskům. Během šíření těchto informací mezi politiky dochází k úniku informací třetím stranám, a tím se informace dostávají mezi širší veřejnost.

Druhé místo v soutěži Mladý ekonom získal Azizbek Tokhirov za práci na téma “Female Labor Supply Consequences of Ethnic Riots: Theory and Evidence from Kyrgyzstan”. Azizbek Tokhirov studuje na CERGE Univerzity Karlovy v Praze a je výzkumným asistentem na CERGE-EI, společném pracovišti CERGE a Národohospodářského ústavu AV ČR. Studie částečně vznikla i v Centru Geomigrace. V oceněné studii autor analyzuje důsledky vystavení násilným etnickým nepokojům na nabídku práce mužů a žen. Pomocí robustních technik odhadu ukazuje, že v krátkodobém horizontu všichni postižení dospělí pociťují destruktivní důsledky na jejich podnikání. Z dlouhodobého hlediska se však exponovaní mužští podnikatelé vracejí na trh práce, zatímco podnikatelky nikoli. Autor poskytuje přesvědčivé důkazy, že ženské post-konfliktní chování je řízeno behaviorálními efekty, jako je zvýšená nedůvěra a neochota spolupracovat s ostatními.

Třetí místo v soutěži Mladý ekonom získal Ante Šterc za práci “Limited Consideration in the Investment Fund Choice”. Ante Šterc studuje na CERGE Univerzity Karlovy v Praze a působí na CERGE-EI, společném pracovišti CERGE a Národohospodářského ústavu AV ČR. Oceněná práce zkoumá roli omezeného uvažování při finančním rozhodování různě bohatých domácností. Analýza se zaměřuje na volbu investičních fondů - finančních zprostředkovatelů pro domácnosti. Autor zjišťuje, že všechny domácnosti bez ohledu na bohatství čelí významným ztrátám. Při stejném bohatství čelí větším ztrátám domácnosti s nižší úrovní vzdělání nebo finanční gramotnosti. Zjištění studie podtrhují roli omezeného uvažovaní při investování domácností, význam finanční gramotnosti ve společnosti a důležitost investic do finančního vzdělávání.

Cenu Karla Engliše zabývající se českou hospodářskou politikou obdržel František Mašek za práci „Average Inflation Targeting in a Behavioral Heterogeneous Agent New Keynesian Model“. František Mašek studuje na Univerzitě Sapienza v Římě a práce částečně vznikla i při studiu na CERGE-EI. Oceněný článek se zabývá režimem cílování průměrné inflace, kde se centrální banka snaží držet blízko cílové hodnoty průměr hodnot inflace počítaný pro poměrně dlouhý časový interval. Pomocí modelu obohaceného o rozlišení více typů domácností a o prvky omezené racionality autor zkoumá optimální délku časového intervalu v různých konkrétních situacích. Článek může být užitečným příspěvkem do debaty v případě, že by Česká národní banka po vzoru centrální banky USA zvažovala přechod od cílování inflace k cílování průměrné inflace.

Ceny byly slavnostně předány dne 25. listopadu 2022 na Vysoké škole ekonomické v Praze v průběhu bienální konference České společnosti ekonomické.

Sponzorem soutěže „Mladý ekonom roku“ je Rada vědeckých společností ČR. Mediálními partnery jsou Roklen24 a časopis Bankovnictví.

Více informací o cenách ČSE a laureátech v minulých letech lze nalézt na webových stránkách ČSE https://www.cse.cz/page/mlady-ekonom

 

Kontakt pro novináře:

Daniel Münich, prezident ČSE, garant soutěže Mladý ekonom, tel. 224005175, munichd@gmail.com

Kamil Galuščák, člen představenstva ČSE určený pro komunikaci s médii, tel. 224414580, kamil.galuscak@volny.cz

 

Poznámka pro editory:

Česká společnost ekonomická (ČSE) je občanským sdružením odborných pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice způsobem, který respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých ekonomických směrů. ČSE je členem Rady vědeckých společností ČR.

 


TZ_Cena_CSE_Mlady_ekonom_2022.docx (25.11.2022)


Zpět
13. ročník bienální konference

30.5.2024 14:19

SAVE THE DATE

Detaily
Experti do škol - ročník 2024

1.1.2024 20:09

Detaily
Experti do škol - podzim 2023

31.8.2023 21:33

Detaily

Starší aktuality