Česká společnost ekonomická udělila cenu Mladý ekonom roku 2021

Česká společnost ekonomická udělila cenu Mladý ekonom roku 2021 

Praha, 25. listopadu 2021

Laureátem ceny České společnosti ekonomické Mladý ekonom roku 2021 se stala Ketevani Kapanadze. Cenu získala za práci  Lose with Borders, Win with Centers? The Case of the European Integration”. Ketevani Kapanadze studuje na CERGE, Univerzitě Karlově v Praze a je výzkumným asistentem na CERGE-EI, společném pracovišti CERGE a Národohospodářského ústavu AV ČR. Ve svém článku Ketevani Kapanadze studuje nerovnosti a možnou konvergenci zemí střední a východní Evropy po vstupu do EU. Její výsledky ukazují zvýšenou ekonomickou nerovnost středoevropského regionu a že vstup do EU spíše rezultoval v regionální divergenci. Navrhuje podporu příhraničních regionů, aby se snížila meziregionální nerovnost.

Druhé místo v soutěži Mladý ekonom získala Bohdana Kurylo za práci na téma “The Impact of Same-Race Teachers on Student Non-Test Academic Outcomes“. Bohdana Kurylo studuje na CERGE, Univerzitě Karlově v Praze a je výzkumným asistentem na CERGE-EI, společném pracovišti CERGE a Národohospodářského ústavu AV ČR. V oceněné práci zkoumá vliv učitelů stejné rasy na výsledky studentů u zkoušek. Pomocí náhodného přidělení učitelů do amerických veřejných škol v rámci projektu Measures of Effective Teaching (MET) ukazuje, že učitelé stejné rasy zvyšují efektivitu komunikace s černošskými studenty, které je v souladu s literaturou o kulturně relevantní pedagogice. Ve své studii našla empirickou podporu alternativních vysvětlení pozitivních účinků učitelů stejné rasy na komunikaci: i) vyšší obecná komunikační schopnost černošských učitelů a ii) větší pozornost učitelů zaměřená na studenty stejné rasy.

Třetí místo v soutěži Mladý ekonom získal kolektiv autorů Sergei Mikhalishchev a  Mariia Kosar za práci “Inattentive Price Discovery in ETFs”. Oba autoři studují na CERGE a působí na CERGE-EI, společném pracovišti CERGE a Národohospodářského ústavu AV ČR. Ve své práci ukazují, že ETF mohou přispět k určování tržní hodnoty podkladových akcií. [Poznámka: ETF je označení investičního produktu, překládaného do češtiny jako „burzovně obchodované fondy“. ETF mají přesně definované váhy aktiv a obchoduje se s nimi stejně jako s akciemi]. Autoři ukazují, že jejich výsledky jsou konzistentní s racionální teorií nepozornosti. Navíc ukazují, že tržní ceny ETF zpětně ovlivňují ceny podkladových akcií.

Česká společnost ekonomická uděluje cenu „Mladý ekonom“ ekonomům do 30 let věku, kteří se do soutěže přihlásí zasláním své původní odborné práce. ČSE dále uděluje „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Čestným uznáním může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.

Cenu Karla Engliše zabývající se českou hospodářskou politikou obdržel Jan Žemlička. Autor studuje na CERGE a působí na CERGE-EI, společném pracovišti CERGE a Národohospodářského ústavu AV ČR. V práci nazvané „Solving Macro-Epidemic Models using Deep Learning“ se zabývá použitím metod algoritmického učení pro řešení makroekonomických problémů, včetně epidemiologických otázek.

Jan Žemlička se zaměřuje na řešení komplexních makro-epidemiologických modelů pomocí hlubokých neuronových sítí. Tato metoda umožňuje řešit realistické modely zahrnující nejistotu ohledně epidemického procesu a bohaté detaily ekonomického systému. Vedle toho tato metoda usnadňuje výpočet optimálních parametrů vládních politik, neboť umožňuje simultání řešení modelu pro mnoho různých nastavení nástrojů vládních politik.

Cenu prezidenta ČSE pro autory do 25 let získala Klára Kantová, studentka Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity v Praze, a to za práci s názvem “Parental Involvement and Education Outcomes of Their Children”. Článek ukazuje výsledky výzkumu vztahu mezi zapojením rodičů do výuky a výsledky jejich dětí. Ukazuje pozitivní vliv na výsledky vzdělávání dítěte s vyšším zapojením rodičů. Výsledky jsou podpořeny randomizovaným experimentem, s vazbou na kauzální efekty. Při této kontrole jsou sice nižší, ale stále významné.

Ceny byly slavnostně předány na Valném shromáždění České společnosti ekonomické, které se uskutečnilo 25. listopadu 2021 na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Sponzorem soutěže „Mladý ekonom“ je Rada vědeckých společností ČR. Mediálními partnery jsou Roklen24 a časopis Bankovnictví.

 

Kontakt pro novináře:

Svatopluk Kapounek, prezident ČSE, garant soutěže Mladý ekonom, tel. 739 348 954, svatopluk@kapounek.cz.

 

Poznámka pro editory:

Česká společnost ekonomická (ČSE) je občanským sdružením odborných pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice způsobem, který respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých ekonomických směrů. ČSE je členem Rady vědeckých společností ČR a International Economic Association.

Více informací o cenách ČSE lze nalézt na webových stránkách ČSE (www.cse.cz).


TZ_Cena_CSE_Mlady_ekonom_2021.docx (26.11.2021)


Zpět
Experti do škol - ročník 2024

1.1.2024 20:09

Detaily
Experti do škol - podzim 2023

31.8.2023 21:33

Detaily

Starší aktuality