Cenu ČSE za přínos českému ekonomickému učení obdržel prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Praha, 4. prosince 2020                           

Laureátem letošní Ceny České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení se stal Lubomír Mlčoch, emeritní profesor ekonomie Institutu ekonomických studií, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde také aktivně působil jako děkan v letech 1997–2003 a jako proděkan pro vědu výzkum v letech 1993–1996. Dále působil v řadě orgánů Univerzity Karlovy, včetně několika vědeckých rad. Profesor Lubomír Mlčoch patří k nejvýraznějším českým ekonomům posledních generací. Výzkum prof. Mlčocha přispěl k lepšímu porozumění (ne)fungování socialistické ekonomiky z pohledu mikroekonomie a institucionální ekonomie.

Česká společnost ekonomická uděluje tuto cenu vynikajícím představitelům české ekonomické komunity za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení. Prof. Lubomír Mlčoch je v pořadí osmým laureátem této ceny. Cena byla udělena za dlouhodobou a všestrannou podporu rozvoje ekonomie jako vědy v České republice, a to zejména v devadesátých letech, kdy jeho aktivity významně přispěly k budování nově vzniklé Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, a i jejího Institutu ekonomických studií (včetně založení katedry institucionální ekonomie).

V oblasti pedagogické se prof. Lubomír Mlčoch věnoval především oblasti institucionální ekonomie a vztahům etiky a ekonomie. Svým studentům prezentoval etiku prostřednictvím syntézy etického a ekonomického uvažování, často doplněné pohledem křesťanského sociálního učení.

Výzkum prof. Lubomíra Mlčocha ukázal na výraznou roli vrcholných manažerů socialistických podniků v centrálně-plánovací ekonomice a jejich schopnost využívat nedostatkového zboží na vykonávání kvazi-vlastnických práv a získávání renty a bohatství. Tím obohatil stávající teorie centrálního plánování, které předpokládaly hierarchicky implementovaný plán, a tedy pasivní reakci socialistických podniků na exogenně stanovený plán. Mlčochova teorie rozšířila tyto převládající teorie o prvek kooperativních her a elementů „corporate governance“ a ukázala, že v rovnováze bude produktivita socialistického podniku nižší než produktivita podniku orientovaného čistě na zisk. Jelikož výsledky tohoto výzkumu byly v rozporu s oficiální předlistopadovou doktrínou, byly publikovány až počátkem 90. let 20. stol. Samotný výzkum vznikal v nelehkých podmínkách nedobrovolného vyloučení z akademické obce po roce 1968.

Po roce 1989 se výzkum prof. Mlčocha orientoval zejména na otázky institucionální ekonomie a etiky v souvislosti s probíhající ekonomickou transformací a na obecnější otázky uspořádání ekonomického řádu, institucí, důvěry a ekonomické metodologie.

Prof. Mlčoch je držitelem Řádu sv. Řehoře Velikého uděleného Janem Pavlem II. (2001) a Řádu akademických palem v kategorii Důstojník (2003). Prof. Mlčoch byl také členem Papežské akademie společenských věd (2008–2018), členem Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace (2012–2018) a Etické komise Univerzity Karlovy (2013–2018).

Cena bude profesoru Mlčochovi slavnostně předána na XI. bienální konferenci ČSE, která byla z důvodu restriktivních opatření souvisejících s výskytem koronaviru přesunuta na květen 2021.

Více o ceně na stránkách České společnosti ekonomické (www.cse.cz).

 

Kontakt pro novináře:  

Roman Horváth, Institut ekonomických studií, FSV UK, 739 126 667, roman.horvath@fsv.cuni.cz

Svatopluk Kapounek, prezident ČSE, 739 348 954, svatopluk@kapounek.cz

Daniel Münich, koordinátor ceny ČSE, 736 607 705, munichd@gmail.cz

 

Poznámka pro editory:

Česká společnost ekonomická (ČSE) je občanským sdružením odborných a dominantně vědecko-výzkumných akademických pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice způsobem, který respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých ekonomických směrů.

 


2_TZ_Cena_CSE_Dlouhodoby_Prinos_2020.docx (7.12.2020)


Zpět
Seminář Role české měnové politiky při krocení inflace 24.4.2024 v Ostravě

15.4.2024 23:04

Máme za sebou dlouhé období vysoké inflace, kde se na jejím růstu podepsala celá řada faktorů. ...

Detaily
Seminář Nerovnost a zdanění: Měli bychom zdaňovat roboty? 26.4.2024 v Českých Budějovicích

10.4.2024 14:33

V semináři Ctirad Slavík představí svůj výzkum, který se zabývá otázkou optimálního zdanění ...

Detaily
Experti do škol - ročník 2024

1.1.2024 20:09

Detaily

Starší aktuality