ČSE

Česká společnost ekonomická (ČSE) je občanským sdružením odborných pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice způsobem, který respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých ekonomických směrů.

K dosažení tohoto cíle ČSE zejména pořádá přednášky a semináře, organizuje soutěže mladých ekonomů a vydává publikace s ekonomickým obsahem. Jednou za dva roky pořádá bienální konferenci, která se v ročním intervalu střídá s pořádáním valného shromáždění.

ČSE je členem Rady vědeckých společností ČR.

Poslední aktuality

Seminář Quo vadis, česká ekonomiko? 18.10.2023 v Havířově

3.10.2023 20:46

Česká ekonomika prochází obdobím globálních výzev, na které musí reagovat, aby si zachovala svou konkurenceschopnost. Jedná se nejen o souběh událostí, které ovlivnily investiční a inovační aktivitu firem jako COVID-19, energetická krize, inflace a válka na Ukrajině, ale rovněž transformace automobilového průmyslu, který je klíčovým odvětvím české ekonomiky. Přechod k elektromobilitě a s tím související podpora strategických investic jako projekt gigafactory je pro zachování konkurenceschopnosti českého automobilového průmyslu, respektive české ekonomiky, klíčový.

Detaily
Starší aktuality