ČSE

Česká společnost ekonomická (ČSE) je občanským sdružením odborných pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice způsobem, který respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých ekonomických směrů.

K dosažení tohoto cíle ČSE zejména pořádá přednášky a semináře, organizuje soutěže mladých ekonomů a vydává publikace s ekonomickým obsahem. Jednou za dva roky pořádá bienální konferenci, která se v ročním intervalu střídá s pořádáním valného shromáždění.

ČSE je členem Rady vědeckých společností ČR.

Poslední aktuality

Seminář Role české měnové politiky při krocení inflace 24.4.2024 v Ostravě

15.4.2024 23:04

Máme za sebou dlouhé období vysoké inflace, kde se na jejím růstu podepsala celá řada faktorů. České národní bance se letos podařilo už tři měsíce po sobě dosáhnout inflaci na úrovni inflačního cíle. Jak úspěšné nastavení měnové politiky ČNB v poslední letech bylo? Co mohlo být jinak a co se povedlo? Jaké kroky ČNB můžeme v tomto ohledu očekávat v blízké budoucnosti a jak stabilní je současná inflace na úrovni inflačního cíle směrem do budoucna?

Detaily
Seminář Nerovnost a zdanění: Měli bychom zdaňovat roboty? 26.4.2024 v Českých Budějovicích

10.4.2024 14:33

V semináři Ctirad Slavík představí svůj výzkum, který se zabývá otázkou optimálního zdanění různých druhů kapitálu a interakcí zdanění s příjmovou nerovností ve společnosti. V závěru semináře Ctirad Slavík představí svůj současný výzkum, ve kterém spolu se spoluautory vyhodnocuje důsledky české daňové reformy z roku 2021

Detaily
Starší aktuality