Zemřel prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSC.

Dne 30.12. po dlouhé nemoci zemřel prof. Jiří Hlaváček, spoluzakladatel IES FSV UK, dlouholetý vedoucí katedry mikroekonomie a matematických metod, který na Institutu vyučoval až do roku 2017.

Profesor Hlaváček byl vzděláním matematik; v roce 1970 absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1974 získal na stejné fakultě titul doktora přírodních věd. V tomtéž roce obdržel rovněž hodnost kandidáta věd, a to na Ekonomickém ústavu ČSAV. V Ekonomickém ústavu Jiří Hlaváček působil od absolvování vysoké školy až do roku 1990, kdy se stal jedním ze spoluzakladatelů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Byl autorem koncepce výuky ekonomie, opřené o spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK, která trvá dodnes a odlišuje Institut ekonomických studií od jiných ekonomických škol.

V roce 1992 se v oboru ekonomie habilitoval a o tři roky později v totožném oboru získal profesuru. Po roce 1989 zastával Jiří Hlaváček řadu veřejných funkcí, v letech 1991-1999 byl např. členem vládní Rady pro vědu a výzkum, v letech 2002-2005 členem Rady vysokých škol a poté členem Akademického sněmu Akademie věd České republiky.

Profesor Hlaváček zasvětil svůj profesní život originálnímu rozvoji mikroekonomické teorie, což mu vydobylo velké uznání v tuzemsku i zahraničí. Je autorem teorie homo se assecurans, popisující neefektivní chování podniku v centrálně plánované ekonomice a podávající důkaz nereformovatelnosti takovéto ekonomiky; posléze vybudoval zobecněnou mikroekonomickou teorii, která umožňuje netradiční pohled na averzi k riziku, modelování altruismu, sounáležitosti a deskripce jiných nestandardních ekonomických jevů. Mimo to se věnoval mikroekonomické analýze rizika ekonomického zániku firem a s tímto rizikem související zákonitosti chování v různých typech ekonomického klimatu a konkurence.

V roce 1990 byla publikace „Institucionální souvislosti fungování ekonomiky“, kterou napsal spolu s Josefem Zielencem, oceněna v Ekonomickém ústavu ČSAV Cenou za nejlepší teoretickou práci. O dekádu později byla kniha „Mikroekonomie sounáležitosti“, napsaná kolektivem pod jeho vedením, oceněna Cenou rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v oboru společenských věd. V roce 2010 obdržel Cenu ČSE za dlouhodobý přínos českému ekonomickému učení.

Čest jeho památce!

Zdrojhttps://ies.fsv.cuni.cz/cs/news/5139
Zpět