Volba prezidenta ČSE 19.1.2022

Předsednictvo ČSE na svém zasedání dne 19.1.2022 jednomyslně zvolilo novým předsedou doc. Ing. Daniela Münicha, Ph.D. Daniel Münich akademický ekonom, vystudoval ČVUT, absolvoval dva roky stáží na prestižních univerzitách v USA a v roce 1998 získal doktorát v oboru ekonomie na Univerzitě Karlově. Akademicky působí v doktorském programu CERGE-EI, společného pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, kde se dlouhodobě zabývá problematikou ekonomie trhu práce, školství a výzkumu. Kromě výzkumné a pedagogické činnosti v posledních patnácti letech také působil jako expert či poradce v rámci projektů Evropské unie, Mezinárodního měnového fondu, OECD, Světové banky a řady národních institucí. Mezi jeho veřejné aktivity spojené s jeho odborností patří dlouhodobě aktivní členství v České společnosti ekonomické a publikování článků v novinách a populárních časopisech a komentování témat souvisejících především s trhem práce, školstvím, vzděláváním, vědou a výzkumem.

Viceprezidentem ČSE byl zvolen doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
Zpět