Seminář Jak uzdravit naše veřejné finance? v Ostravě 6.6.2023

Ekonomie nám nabízí mnohé poznatky o tom, jak by se stát měl starat o veřejné finance. Současná vláda si dala udržitelné veřejné finance jako jeden ze svých cílů. Za tímto účelem vláda letos připravuje jak konsolidaci veřejných financí – tj. snižování výdajů a zvyšování daní – tak úpravy důchodového systému. Jak se to vládě zatím daří? Co by měla dělat více, méně, nebo lépe?

Vážení příznivci ekonomie,
rádi bychom vás touto cestou pozvali na přednášku „Jak uzdravit naše veřejné finance?,“ kterou pořádá ČSE, regionální pobočka Ostrava, dne 6.6.2023 na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava v přednáškové místnosti A1 100.


Pozvánka_Petr Janský_2023.pdf (18.5.2023)Zpět