Rozhovor s prezidentem ČSE D. Münichem pro časopis Bankovnictví

Česko má extrémně vysoké pojistné a extrémně nízkou daň z nemovitostí...

Tvrdí to Daniel Münich, docent na CERGE-EI a zároveň člen Národní ekonomické rady vlády (NERV). Právě tento systém spolu s dalšími nerovnostmi v daňovém systému a v kombinaci se stále se zvyšujícími nároky na důchody a zdravotnictví povede dle jeho slov k tomu, že naše ekonomika bude růst stále pomaleji a pomaleji. Více viz příloha.


Bankovnictvi.pdf (23.2.2023)Zpět