prof. František Turnovec zemřel ve věku 78 let

Vážení členové ČSE,

po dlouhé nemoci zemřel 10. prosince 2019 prof. RNDr. František Turnovec, CSc., nositel Ceny České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení, která mu byla udělena v roce 2012.

Prof. František Turnovec byl významným ekonomem s bohatou kariérou v ekonomické teorii, aplikované matematice a matematické ekonomii. Vystudoval matematickou ekonomii, posléze získal malý doktorát z matematiky a velký doktorát z ekonomie. Od 70. let 20. století působil jako hostující profesor na zahraničních univerzitách, konkrétně na University of Louvain, Institute for Advanced Studies a Vienna Institute for International Economic Studies. V letech 1993-2000 působil na CERGE-EI, kde byl mezi roky 1994-1999 ředitelem. Od roku 2000 byl profesorem ekonomie na IES FSV UK. V roce 2001 získal od Evropské komise pozici Jean Monnet Permanent Course Chair in Economics of European Integration za kurz o mikroekonomii evropské integrace.

Publikoval 58 článků a 22 monografií. Citace na jeho články se objevily v širokém spektru časopisů včetně Journal of Economic Perspectives, European Journal of Political Economy, World Politics, Annual Review of Political Science, Theory and Decision, Group Decision and Negotiation, Mathematical Intelligencer, Journal of Theoretical Politics, Public Choice, Journal of Common Market Studies či European Journal of Political Research.

Prof. Turnovec byl rovněž známý jako obětavý organizátor a školitel. Vychoval celou řadu doktorandů na několika různých pracovištích, za poslední dvě dekády zejména na CERGE-EI a IES FSV UK. Byl členem redakčních rad celé řady odborných časopisů, včetně European Journal of Political Economy a podílel se mj. na založení časopisu Central European Journal of Operations Research. Do poslední chvíle byl aktivní v akademickém životě a pomáhal akademické komunitě díky členství v mnoha komisích, ať už šlo o národní radu COST, GAČR či oborové a vědecké rady mnoha fakult v ČR.

Čest jeho památce.

Kamil Galuščák

Prezident ČSE
Zpět