Panelová diskuse Nekonvenční měnová politika u konce s dechem? 9.10.2023 v Praze

Když před dvaceti lety uspořádala ČSE seminář s názvem „Měnová politika v období velmi nízké inflace“ (v odkazu lze nalézt zápis ze semináře), diskutovali na něm Jan Frait a Miroslav Singer deflační tendence a „bilanční recesi“ v Japonsku a způsoby, jak by na tyto procesy měla reagovat měnová politika i další složky hospodářské politiky. Po prudkém nárůstu a pádu cen aktiv v 80. a 90. letech převládlo v Japonsku na dlouhá léta prostředí velmi nízké inflace až deflace doprovázené slabým hospodářským růstem. Na počátku tohoto století přední akademičtí ekonomové nabízeli Japonsku řadu doporučení, které byly předmětem diskuse na výše uvedeném semináři. A po globální finanční krizi se pak centrální banky i vlády západních zemí snažily japonskému scénáři vyhnout prosazováním kvantitativního uvolňování a dalších vysoce podpůrných makroekonomických politik.

Jan Frait a Miroslav Singer tentokrát vystoupí na semináři „Nekonvenční měnová politika u konce s dechem? Aneb jak čtvrtstoletí vysoce uvolněné měnové politiky v Japonsku ovlivnilo makroekonomické myšlení”. Jejich příspěvky se přitom budou soustředit zejména na implikace japonských zkušeností pro hospodářskou politiku ve vyspělých zemích a na hodnocení přínosů a nákladů nekonvenčních politik z poslední dekády.

S příspěvkem a v následné diskusi vystoupí:

Jan Frait (viceguvernér, Česká národní banka)

Miroslav Singer (hlavní ekonom, Generali CEE Holding)

Moderuje:

Jan Kubíček (člen bankovní rady, Česká národní banka)

Prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 5. října 2023 prostřednictvím registračního formuláře na webu ČNB.

ČNB zpracovává osobní údaje. Bližší informace naleznete na webu ČNB v Informaci o zpracování osobních údajů.


ČSE debatuje_ČNB_pozvánka_9.10.2023.pdf (18.9.2023)Zpět