Ocenění Mladý ekonom mělo zásadní dopad na kariéru laureátů ceny

Česká společnost ekonomická uděluje každoročně cenu „Mladý ekonom roku“ ekonomům do 30 let věku, kteří se do soutěže přihlásí zasláním své původní odborné práce.

Soutěž Mladý ekonom slaví letos své 30. výročí. V souvislosti s tím časopis Bankovnictví ve spolupráci s Českou společností ekonomickou připravil anketu pro prvních 10 laureátů, kterých se zeptal na následující otázky:

1. Jak zpětně hodnotíte vítězství v soutěži Mladý ekonom a jaký dopad měla tato soutěž na vaši kariéru?

2. Co byste doporučili současným mladým lidem, kteří se chtějí stát úspěšnými ekonomy?

Blíže viz příloha.


Mlady ekonom.pdf (14.8.2023)Zpět