Laureátkou Ceny Kateřiny Šmídkové je pro rok 2018 Zuzana Havránková

Držitelkou letošní Ceny Kateřiny Šmídkové udělované Českou společností ekonomickou (ČSE) se stala Zuzana Havránková, působící akademicky na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IES FSV UK). Docentka Havránková se věnuje makroekonomii, mezinárodní ekonomii, bankovnictví, energetice a environmentální ekonomii.

Cena Kateřiny Šmídkové je společností udělována na památku významné české ekonomky Kateřiny Šmídkové, dlouholeté členky představenstva ČSE, profesorky ekonomie na IES FSV UK a ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu České národní banky. Smyslem Ceny je ocenit české i zahraniční ekonomky dlouhodobě žijící v ČR s mimořádně kvalitní publikační činností a do budoucna podpořit jejich další profesní rozvoj. Cena je spojena s peněžitou odměnou ve výši 100 tisíc Kč financovanou z prostředků odkázaných profesorkou Šmídkovou.

 Smidkova-1
Zpět