JEEH iniciativa

EEA vyzývá ekonomické departmenty  v Evropě, aby využívaly JEEH k inzerování dočasných pracovních míst na pomoc akademickým pracovníkům jakékoli národnosti postiženým probíhajícím konfliktem ve východní Evropě.
Zpět