ČSE

Máte-li zájem o uspořádání semináře ČSE, postupujte prosím dle níže uvedených pokynů...

Návrh na konání seminář zašlete prosím na adresu cse@cse.cz. Návrh musí povinně obsahovat tyto údaje:
a) Navrhovatel, domovská instituce, pozice v ní, odkaz na osobní webovou stránku
b) Název semináře
c) Řečník (řečníci), krátké bio či odkaz na osobní webovou stránku
d) Moderátor semináře, domovská instituce, pozice v ní, odkaz na osobní webovou stránku
e) Anotace tématu semináře (cca 30 slov nebo přiložit podkladový článek)
f) Předpokládaný den a čas konání semináře
g) Jazyk prezentace: česky nebo anglicky
h) Případní spolupořadatelé vedle ČSE

Další důležité informace pro navrhovatele seminářů 
Navrhovatel je povinen vypracovat a do 14 dnů po semináři zaslat na cse@cse.cz zápis ze semináře, který bude obsahovat tyto údaje:
- název semináře
- datum a místo konání
- případní spolupořadatelé
- řečník (řečníci) a jeho domovská instituce
- přibližný počet přítomných
- popis průběhu semináře v rozsahu cca 200-500 slov

Zápis bude zařazen do nejbližšího vydání Zpravodaje ČSE.

Za účast řečníka a moderátora a za obsah semináře plně odpovídá navrhovatel (který může být řečníkem, nebo moderátorem).

Objekt a místnost konání zajišťuje obvykle ČSE. V Praze je to obvykle v budově CERGE-EI, Politických vězňů 7.

Úlohou moderátora je stručně představit řečníka (řečníky), případně i téma, a usměrňovat závěrečnou debatu.  

Při rozhodování o (ne)uspořádání navrhovaného semináře vedení ČSE dbá o soulad semináře s posláním ČSE popsaným ve Stanovách ČSE.


seminare_30052019.xls (30.5.2019)


ČSE
Rozhovor HN s Paulem De Grauwe, světově uznávaným odborníkem na eurozónu

21.9.2019 11:24

Detaily
V Brně se sešli ekonomové států V4

17.9.2019 14:22

Detaily
Vyhlášení 26. ročníku soutěže Mladý ekonom roku 2019

20.6.2019 18:16

Detaily