ČNB podepsala spolupráci s Experty

Česká národní banka podepsala s Českou společností ekonomickou memorandum o spolupráci v rámci projektu Experti do škol. Oběma stranám to přinese např. lepší propagaci, výměnu informací a projektu zároveň cennou finanční podporu. Toto strategické partnerství je dalším důkazem toho, že tento projekt a ČSE jdou správným směrem a střední školy tak mohou počítat s dlouhodobou spoluprací.
Zpět
Jaroslav Ambrož
Koordinátor projektu Experti do škol:
Jaroslav Ambrož
 vzdelavani@cse.cz
 +420 606 791 223