30. ročník soutěže Mladý ekonom roku

Termín pro zasílání prací: 8. říjen 2023

Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo občané působící na území České republiky do 30 let věku včetně k datu podání přihlášky (podmínky se vztahují i na všechny případné spoluautory!). K zasílání soutěžních prací jsou vybízeni nejen členové ČSE. 

Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. Odbornou práci (v jazyce českém, slovenském nebo anglickém, bez uvedení identifikace autora/autorů v textu) spolu s netechnickým shrnutím v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění a s vyplněnou přihláškou zasílejte na e-mailovou adresu young.economist@cse.cz nejpozději do 8. října 2023 včetně.

Každý účastník soutěže se zavazuje v případě ocenění krátce prezentovat svou práci při vyhlášení výsledků soutěže na valném shromáždění ČSE, které se uskuteční koncem listopadu 2023 v Praze.

Vítěz soutěže Mladý ekonom roku získá na podporu svého dalšího vzdělávání 35 000 Kč, soutěžící na druhém místě 25 000 Kč a bronzový medailista 12 000 Kč. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. „Čestným uznáním prezidenta ČSE za vynikající práci“ může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn. Případné dotazy zasílejte na adresu cse@cse.cz.

Soutěž je podporována Radou vědeckých společností České republiky.

Mediálními partnery soutěže jsou Roklen24.cz a časopis Bankovnictví.


Mlady_ekonom_prihlaska.docx (6.5.2023)

CSE_Mlady_ekonom_poster.pdf (6.5.2023)


Experti do škol - ročník 2024

1.1.2024 20:09

Detaily
Experti do škol - podzim 2023

31.8.2023 21:33

Detaily

Starší aktuality