29. ročník soutěže Mladý ekonom roku

Termín pro zasílání prací: 9. říjen 2022

Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo občané působící na území České republiky do 30 let věku (podmínky se vztahují i na všechny případné spoluautory). K zasílání soutěžních prací jsou vybízeni nejen členové ČSE.

Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. Odbornou práci (bez uvedení identifikace autora/autorů v textu) spolu s netechnickým shrnutím v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění a vyplněnou přihláškou zasílejte na e-mailovou adresu young.economist@cse.cz nejpozději do 9. října 2022.

Každý účastník soutěže se zavazuje v případě ocenění krátce prezentovat svou práci při vyhlášení výsledků soutěže na 12. bienální konferenci ČSE, která se uskuteční 25.-26. listopadu 2022 na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 30 000 Kč, za druhé místo 20 000 Kč a za třetí místo 10 000 Kč. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. „Čestným uznáním prezidenta ČSE za vynikající práci“ může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn. Případné dotazy zasílejte na adresu cse@cse.cz. Statut soutěže naleznete na https://www.cse.cz/page/mlady-ekonom, přihláška do soutěže viz příloha.

Soutěž je podporována Radou vědeckých společností České republiky.

Mediálními partnery soutěže jsou Roklen24.cz a časopis Bankovnictví.


2022_Mlady_ekonom_prihlaska.docx (12.7.2022)


Seminář Základy ekonomie penzí aneb o čem je důchodová reforma 4.5.2023 v Českých Budějovicích

13.3.2023 22:52

Lze ekonomii penzí popsat jednoduchou rovnicí? Pokud ano, jaké jsou její hlavní proměnné? Co je ...

Detaily
Rozhovor s prezidentem ČSE D. Münichem pro časopis Bankovnictví

23.2.2023 11:38

Česko má extrémně vysoké pojistné a extrémně nízkou daň z nemovitostí...

Detaily
Registrace do V. ročníku Ekonomické olympiády

11.10.2020 23:37

Detaily

Starší aktuality