Česká společnost ekonomická

vyzývá k účasti na

 

27. ročníku soutěže
Mladý ekonom roku


Termín pro zasílání prací: 10. říjen 2020

 

Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo občané působící na území České republiky do 30 let věku (platí i pro případné spoluautory). Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. Odbornou práci (bez uvedení identifikace autora/autorů v textu) spolu s netechnickým shrnutím v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění a vyplněnou přihláškou zasílejte na e-mailovou adresu young.economist@cse.cz nejpozději do 10. října 2020. Každý účastník soutěže se zavazuje v případě ocenění krátce prezentovat svou práci při vyhlášení výsledků soutěže v průběhu 11. bienální konference České společnosti ekonomické, která se uskuteční 4.–5. prosince 2020 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Přihlášku lze spolu se statutem soutěže nalézt na https://www.cse.cz/page/mlady-ekonom. Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 30 000 Kč, za druhé místo 20 000 Kč a za třetí místo 10 000 Kč. Prezident společnosti může dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. „Čestným uznáním prezidenta ČSE za vynikající práci“ může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn. Případné dotazy zasílejte na adresu young.economist@cse.cz.

Soutěž je podporována Radou vědeckých společností České republiky. Mediálními partnery soutěže je Roklen24.cz a časopis Bankovnictví.

K zasílání soutěžních prací jsou vybízeni nejen členové ČSE

 


Statut soutěže o cenu Mladý ekonom roku.pdf (20.6.2019)

2020_Mlady_ekonom_prihlaska.docx (8.7.2020)

2020_Mlady_ekonom_vyzva.pdf (8.7.2020)


Registrace do V. ročníku Ekonomické olympiády

11.10.2020 23:37

Detaily
Vyhlášení výzvy k nominacím na Cenu Kateřiny Šmídkové

9.7.2020 22:01

Detaily
Vyhlášení 27. ročníku soutěže Mladý ekonom roku 2020

8.7.2020 19:49

Detaily

Starší aktuality