Kolektivním členem ČSE se může stát právnická osoba, která finančně, materiálně nebo jiným způsobem podporuje ČSE, souhlasí s jejími cíli, o členství představenstvo ČSE písemně požádá a určí osobu, která ji bude zastupovat na valném shromáždění ČSE, popř. v jiných orgánech ČSE, a to s hlasem poradním.

Výše členského příspěvku - kolektivní členství
- základní členství min. 5 000 Kč
- zlaté členství min. 10 000 Kč
- hlavní/generální partner min. 25 000 Kč

Kolektivní členství "základní" zahrnuje:
- možnost účasti na výroční konferenci bez povinnosti platit účastnický poplatek – až 5 osob (studentů) zdarma
- právo prezentovat se jako kolektivní člen ČSE (na webu, akreditacích, propagačních materiálech, odborných akcích aj.)
- právo představit svou instituci v rámci projektu „Experti do škol“ (mezi středoškoláky v ČR)
- uvedení názvu instituce mezi kolektivními členy na webu ČSE
- právo navrhovat významné představitele z vlastní instituce v soutěžích vyhlašovaných ČSE

Kolektivní členství "zlaté" zahrnuje:
- možnost účasti na výroční konferenci bez povinnosti platit účastnický poplatek – až 10 osob (studentů) zdarma
- informování o vlastních odborných aktivitách (workshopy, konference, úspěchy ve výzkumu) prostřednictvím interní databáze Společnosti v široké členské základně ČSE, odborné komunitě a partnerských institucích (ČNB, komerčních bankách ad.) – nejen přes web, ale rovněž prostřednictvím e-mailových kontaktů
- právo prezentovat se certifikátem zlatého člena ČSE (na webu, akreditacích, propagačních materiálech, odborných akcích aj.)
- právo představit svou instituci v rámci projektu „Experti do škol“ (mezi středoškoláky v ČR)
- uvedení názvu instituce mezi kolektivními členy na webu ČSE
- právo navrhovat významné představitele z vlastní instituce v soutěžích vyhlašovaných ČSE

Hlavní/generální partner ČSE
- možnost účasti na výroční konferenci bez povinnosti platit účastnický poplatek – až 20 osob zdarma
- informování o vlastních odborných aktivitách (workshopy, konference, úspěchy ve výzkumu) prostřednictvím interní databáze Společnosti v široké členské základně ČSE, odborné komunitě a partnerských institucích (ČNB, komerčních bankách ad.)
- právo prezentovat se certifikátem hlavního/generálního partnera ČSE (na webu, akreditacích, propagačních materiálech, odborných akcích aj.)
- právo představit svou instituci v rámci projektu „Experti do škol“ (mezi středoškoláky v ČR)
- právo navrhovat významné představitele z vlastní instituce v soutěžích vyhlašovaných ČSE
- právo nechat se uvést jako hlavní/generální partner ČSE na webu Společnosti

Hlavní mediální partner ČSE
- propagace příslušného média na webu ČSE
- propagace příslušného média na akcích a konferenci ČSE
- exkluzivní zprostředkování pro rozhovory s významnými ekonomy z Česka a zahraničí, kteří vystupují na výroční konferenci ČSE (vč. informací z nich)
- medailonky a informace o významných osobnostech oceněných ČSE
- zprostředkování kontaktů na ekonomy (členy ČSE) vzhledem k jejich odbornému zaměření


Žádost o kolektivní členství v ČSE.doc (3.11.2018)

Obsah členství ČSE.docx (3.11.2018)


Panelová diskuse Nekonvenční měnová politika u konce s dechem? 9.10.2023 v Praze

18.9.2023 22:21

Detaily
Konference Česko-Slovenské ekonomické fórum 2.10.2023 v Praze

7.9.2023 20:16

Detaily
Experti do škol - podzim 2023

31.8.2023 21:33

Detaily

Starší aktuality